Jak OSOZ wspiera codzienną pracę lekarza?

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ) jest nowoczesnym systemem informacyjnym przeznaczonym do wspomagania zarządzania ochroną zdrowia. Unikalność projektu wynika z połączenia najważniejszych ogniw systemu opieki zdrowotnej w jednym systemie oraz umożliwienia elektronicznej wymiany informacji o zdrowiu. OSOZ skupia wokół swojej idei nie tylko pacjenta, lekarza, farmaceutę, menedżera służby zdrowia, ale również instytucje zaufania publicznego zajmujące się zdrowiem, które są gwarancją kompleksowości praktycznych rozwiązań w polskiej ochronie zdrowia. Głównym przesłaniem systemu jest wspieranie zdrowia społeczeństwa poprzez dostarczanie informacji o zdrowiu oraz promocję skutecznej profilaktyki.

Co kryje w sobie Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia?

Zasadniczym celem Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia OSOZ jest połączenie korzyści, jakie odnoszą z uczestnictwa w projekcie pacjent, lekarz, farmaceuta oraz instytucje zaufania publicznego związane się zdrowiem.

Rozpoczynając od pacjentów

Warstwy OSOZ

Podstawową korzyścią dla pacjenta związaną z uczestnictwem w OSOZ jest możliwość założenia i prowadzenia Indywidualnego Konta Zdrowotnego. Konto służy pacjentowi do gromadzenia danych o swoim zdrowiu, a w szczególności - rejestrowania informacji o problemach ze zdrowiem, wizytach lekarskich, zażywanych lekach, czy wynikach badań. Pacjent ma również możliwość gromadzenia danych graficznych o swoim zdrowiu - np. w postaci prześwietleń itp. Jaki jest jednak główny cel posiadania konta? Pacjent może udostępnić swoje dane lekarzowi, dzięki temu lekarz, posiadając więcej informacji, może lepiej zadbać o jego zdrowie. Warto tutaj podkreślić, że konto pacjenta jest całkowicie anonimowe, a dostęp do niego możliwy jest tylko w obecności pacjenta i za jego zgodą.

Tutaj możesz dowiedzieć się szczegółowo, jak OSOZ wspiera zdrowie pacjentów.

Więcej informacji o tym, czym jest OSOZ

Głównym założeniem systemu OSOZ jest nie tylko poszerzenie wiedzy pacjentów o ich własnym stanie zdrowia, o zagrażających im chorobach oraz środkach służących profilaktyce zdrowotnej, ale przede wszystkim próba odejścia od tradycyjnego podejścia polegającego na postrzeganiu opieki zdrowotnej jako systemu skoncentrowanego wyłącznie na medycynie naprawczej. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia z powodzeniem podjął wyzwanie stworzenia wspólnej platformy sektora publicznego i prywatnego wspomagającego medycynę zapobiegawczą poprzez stałe monitorowanie procesów zachodzących w ochronie zdrowia, ich klasyfikację jakościowo-ilościową, tworzenie efektywnych strategii zarządzania i specjalistycznych programów profilaktycznych.

Czerpiąc wiedzę z ponad dwudziestoletniego doświadczenia na rynku medycznym, OSOZ realizuje potrzeby zdrowotne społeczeństwa poprzez harmonizację obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami zajmującymi się szeroko rozumianą opieką zdrowotną a pacjentem. W centrum zainteresowania Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia jest zatem podwyższenie jakości obsługi pacjenta oraz wypracowanie zaufania, u podstaw którego leży świadomość potrzeby sprawnej integracji wszystkich stron procesu. Podstawową wartością postulowaną przez OSOZ jest troska o pacjenta i stworzenie optymalnych warunków do budowy dobrej relacji pomiędzy pacjentem a jego lekarzem.