Komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Uczestnictwo w projekcie OSOZ umożliwia lekarzowi dostęp do aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF). Skonstruowany przez system mechanizm szybkiego powiadamiania placówek ochrony zdrowia o wstrzymaniu bądź wycofaniu określonego preparatu (substancji) z obrotu umożliwia lekarzowi natychmiastowy dostęp do bieżących informacji z rynku.

 Farmaceuta przed monitorem komputera

Jak to działa?

Informacja opublikowana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest niezwłocznie wprowadzana do systemu OSOZ. Za pośrednictwem systemu komunikacji udostępnionego przez OSOZ, komunikat natychmiast po wprowadzeniu znajduje się w systemie informatycznym lekarza. Oznacza to, że lekarz w krótkim czasie otrzymuje ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa zlecanych leków.

Co więcej, komunikat jest skonstruowany w taki sposób, że system informatyczny ma możliwość automatycznego zablokowania wskazanych w komunikacie leków wraz z zablokowanymi numerami serii. Dzięki temu lekarz, który nawet omyłkowo wybierze zakwestionowany przez GIF lek, natychmiast otrzyma stosowne ostrzeżenie w swoim komputerze.