Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (BLOZ)

Beżowe tabletki. W tle dwie kolumny z monet.

Ogólnopolska Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia (BLOZ) dostarcza uporządkowanych, sklasyfikowanych i aktualnych informacji o lekach i środkach ochrony zdrowia dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym.

Baza BLOZ wspomaga pracę systemów informatycznych przeznaczonych dla medycyny i stanowi nieodzowną pomoc w codziennej ordynacji leków. Wśród korzyści, jakie może odnieść lekarz korzystając z bazy BLOZ warto wyróżnić:

  • szybkie wystawianie oraz drukowanie recept,
  • możliwość wyszukania odpowiedników i zamienników leków refundowanych,
  • bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji o wszystkich lekach,
  • zakładanie kartotek leków z wszystkimi niezbędnymi informacjami uzyskanymi od producentów,
  • wystawianie recept zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Baza BLOZ zbudowana jest z modułów:

  • Moduł Podstawowy - zawiera podstawowe informacje o produktach leczniczych, jak: indeks BLOZ7 (unikalny kod produktu o długości 7 znaków numerycznych), nazwa handlowa i międzynarodowa, dawka, postać, opakowanie handlowe, podmiot odpowiedzialny, wytwórcę itp.
  • Moduł Odpłatności - obejmuje informacje o cenie i limicie oraz kodzie EAN dotyczącym produktu. Moduł aktualizowany jest raz na dobę oraz po każdej zmianie w wykazach leków refundowanych. Znajduje zastosowanie przy ordynacji i sprzedaży leków, jak również do rozliczeń z NFZ.
  • Moduł Interakcje - pozwala na szybkie wyszukanie interakcji pomiędzy substancjami aktywnymi zawartymi w lekach.