Nota prawna

Dane gromadzone w Systemie OSOZ nie obejmują wszystkich podmiotów rynku opieki zdrowotnej, a jedynie te, które wyraziły na to zgodę przystępując do Systemu. Dokładność informacji wzrasta wraz z ilością podłączonych podmiotów, a dane coraz precyzyjniej odzwierciedlają faktyczny stan rynku. W związku z tym, prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny, a operator systemu OSOZ nie bierze odpowiedzialności za ich interpretacje oraz za skutki działań opartych o informacje pozyskane z Systemu.

 

Polityka prywatności

Link do Polityki Prywatności znajduje się tutaj.