Wczesne ostrzeganie

Wczesne ostrzeganie

Wczesne ostrzeganie - działania wykonywane w ramach tej warstwy ochronnej polegają na monitorowaniu w trybie ciągłym sytuacji nietypowych, co daje możliwość wczesnego ostrzegania o zagrożeniach związanych z problemami zdrowotnymi pacjentów. System wczesnego ostrzegania o zagrożeniach jest najważniejszym elementem ochrony zdrowia pacjenta, ponieważ w dużym stopniu wpływa na wyeliminowanie zjawisk chorobowych. Wczesne powiadamianie o zagrożeniu daje możliwość odpowiedniego przygotowania się do wystąpienia nietypowego zjawiska oraz zastosowanie działania ochronnego.

 

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej składa się z dziewięciu warstw ochronnych społeczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie szkodliwego wpływu zjawisk chorobowych oraz zmiana obecnego modelu leczenia. Łączy obszar medycyny naprawczej i obszar medycyny zapobiegawczej.