Samoleczenie naprawcze

Samoleczenie naprawcze

Samoleczenie naprawcze - warstwa związana jest z medycyną naprawczą i określa metody oddziaływania pacjenta na własny stan zdrowia w przypadku zaistnienia zjawiska chorobowego. Niezwykle istotne jest, aby jednostka dysponowała wszelkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi zjawiska chorobowego, aby działania podejmowane z własnej inicjatywy nie szkodziły. Świadomość oraz wiedza pacjenta wpływa pośrednio na szybsze usuwanie skutków spowodowanych przez zjawiska chorobowe oraz minimalizację nieuzasadnionych kosztów opieki zdrowotnej. Trwałe polepszenie zdrowotności i zmniejszenie zachorowalności możliwe jest jednak tylko w przypadku połączenia samoleczenia naprawczego z metodami medycyny zapobiegawczej.

 

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej składa się z dziewięciu warstw ochronnych społeczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie szkodliwego wpływu zjawisk chorobowych oraz zmiana obecnego modelu leczenia. Łączy obszar medycyny naprawczej i obszar medycyny zapobiegawczej.