Promocja zdrowia

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia - jest nakierowana bezpośrednio na społeczeństwo i ma służyć zmniejszeniu liczby zachorowań. Na tym poziomie głównie uruchamiany jest proces uświadamiania społeczeństwa na temat zagrożeń dla stanu zdrowia. Poprzez wykorzystanie różnego rodzaju środków przekazu można informować społeczeństwo o sposobie postępowania w celu uniknięcia różnego rodzaju zagrożeń dla zdrowia. Nabywanie informacji o istniejących zagrożeniach oraz świadomość tego, że istnieje możliwość ich skutecznego wyeliminowania powoduje zmianę sposobu życia i zachowania ludzi. Dobrze rozwinięta promocja zdrowia zapobiega pogarszaniu się stanu zdrowia ludzi oraz powoduje zmniejszenie liczby zachorowań. Sposób życia ludzi według pewnych ustalonych zasad związanych z ochroną zdrowia pozwala minimalizować konieczność stosowania medycyny naprawczej. Dobrze poinformowany człowiek wie jak postępować, aby choć w pewnym stopniu ograniczyć ryzyko wystąpienia u niego problemów zdrowotnych. Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie.

 

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej składa się z dziewięciu warstw ochronnych społeczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie szkodliwego wpływu zjawisk chorobowych oraz zmiana obecnego modelu leczenia. Łączy obszar medycyny naprawczej i obszar medycyny zapobiegawczej.