Samoleczenie zapobiegawcze

Samoleczenie zapobiegawcze

Samoleczenie zapobiegawcze - warstwa związana jest z medycyną zapobiegawczą i określa metody oddziaływania pacjenta na własny stan zdrowia przed zaistnieniem zjawiska chorobowego. Świadomość pacjenta o grożących mu niebezpieczeństwach pozwala działać wyprzedzająco i minimalizować w otoczeniu wszystkie przyczyny mogące wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia. Warstwa samoleczenia zapobiegawczego wymusza aktywność oraz ciągłe gromadzenie informacji pozwalających na podejmowanie działań wyprzedzających.

 

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej składa się z dziewięciu warstw ochronnych społeczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie szkodliwego wpływu zjawisk chorobowych oraz zmiana obecnego modelu leczenia. Łączy obszar medycyny naprawczej i obszar medycyny zapobiegawczej.