Leczenie naprawcze

Leczenie naprawcze

Leczenie naprawcze - warstwa przedstawia obecny model leczenia w kraju. W medycynie naprawczej metody leczenia podejmowane są dopiero w chwili zgłoszenia się pacjenta z poważnym problemem zdrowotnym, często, kiedy zjawiska zdrowotne spowodowały już nieodwracalne straty. Usuwanie skutków spowodowanych przez określone zjawiska chorobowe nigdy nie gwarantuje pełnego odtworzenia poprzedniego stanu zdrowia. Leczenie naprawcze jest ostatecznym i drogim rozwiązaniem, więc należy dążyć do tego, aby ograniczyć działania na tym poziomie. Aby to osiągnąć większość problemów zdrowotnych należy rozwiązywać na wyższych poziomach struktury zgodnie z zasadą "lepiej zapobiegać niż leczyć". Leczenie naprawcze nie jest w stanie w pełni zapewnić polepszenia zdrowotności i zmniejszenia zachorowalności społeczeństwa. Jest to możliwe jedynie poprzez podjęte przez całe społeczeństwo, kompleksowe działania w zakresie promocji zdrowia.

 

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej składa się z dziewięciu warstw ochronnych społeczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie szkodliwego wpływu zjawisk chorobowych oraz zmiana obecnego modelu leczenia. Łączy obszar medycyny naprawczej i obszar medycyny zapobiegawczej.