Kompensacja zakłóceń

Kompensacja zakłóceń

Kompensacja zakłóceń - wszelkie działania wykonywane w ramach tej warstwy ochronnej powinny dążyć do likwidacji przyczyn powstawania zjawisk chorobowych. Takie postępowanie będzie skutecznie zapobiegało powstawaniu zjawisk chorobowych, ponieważ wszystkie działania będą nakierowane na przyczynę powstawania zjawisk chorobowych. Jeśli wyeliminujemy przyczynę powstawania zjawisk, wyeliminujemy również same zjawiska chorobowe. Poprzez odpowiednie działania zachodzące w otoczeniu, w którym powstają zjawiska chorobowe można skutecznie minimalizować występowanie tych zjawisk. Występuje wtedy mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń.

 

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej składa się z dziewięciu warstw ochronnych społeczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie szkodliwego wpływu zjawisk chorobowych oraz zmiana obecnego modelu leczenia. Łączy obszar medycyny naprawczej i obszar medycyny zapobiegawczej.