Leczenie zapobiegawcze

Leczenie zapobiegawcze

Leczenie zapobiegawcze - jest to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed rozwinięciem się, poprzez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka. Polegają one na zapobieganiu poważniejszym konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Celem leczenia zapobiegawczego jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ono również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby. Działania wykonywane w ramach tej warstwy ochronnej oparte są na poszukiwaniu metod leczenia, które działają wyprzedzająco, zabezpieczą zdrowie pacjenta i zminimalizują w otoczeniu pacjenta wszystkie przyczyny mogące wpłynąć na pogorszenia stanu zdrowia. Leczenie zapobiegawcze jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności. Systemy medycyny zapobiegawczej wymagają ciągłego gromadzenia potrzebnych danych, analizowania ich, a następnie wnioskowania pozwalającego na podejmowanie działań wyprzedzających. Warstwa obejmuje zagadnienia dotyczące zabezpieczenia zdrowia i realizuje model leczenia, do którego państwo powinno dążyć czyli "leczenie przed pacjentem".

 

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej składa się z dziewięciu warstw ochronnych społeczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie szkodliwego wpływu zjawisk chorobowych oraz zmiana obecnego modelu leczenia. Łączy obszar medycyny naprawczej i obszar medycyny zapobiegawczej.