Serwis Świadczeniodawcy

Serwis Świadczeniodawcy jest miejscem, w którym świadczeniodawca uzyskuje dostęp do serwisów i informacji wspomagających codzienną pracę placówki medycznej. Serwis pozwala m.in. porównywać efekty pracy placówki na tle otoczenia, w szczególności zestawić indywidualne wskaźniki ze średnimi wartościami z regionu, w którym prowadzona jest działalność (na poziomie województwa i kraju).

W ramach Serwisu Świadczeniodawca ma możliwość uruchomienia następujących usług:

  • Rejestracja on-line
  • Rejestracja centralna
  • Wyniki badań on-line
  • Powiadomienia
  • Archiwum EDM on-line
  • Ubezpieczenia

Bezpośredni dostęp do Serwisu Świadczeniodawcy możliwy jest z oprogramowania medycznego współpracującego z systemem OSOZ.

Logowanie do
Serwisu Świadczeniodawcy