Bezpieczeństwo Danych Osobowych RODO

Bezpieczeństwo Danych Osobowych RODO to kompleksowe rozwiązanie, które wspomaga realizowanie procesów obejmujących ochronę danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej. Rozwiązanie ma na celu ułatwienie osiągnięcie zgodności z wymogami prawa i zostało przygotowane oraz będzie rozwijane w kontekście wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).

Grafika - laptop spięty łańcuchami i kłódką.

BDO RODO wspomaga proces analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, co ułatwia dobór adekwatnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, zapewniających utrzymanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

W ramach rozwiązania tworzona jest dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa danych osobowych, obejmująca procesy i procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych. Pozwala to uporządkować i zabezpieczyć proces przetwarzania danych w organizacji.

Przewaga rozwiązania

Największą zaletą BDO RODO jest integracja z systemami informatycznymi produkcji KAMSOFT S.A. (KS-SOMED, KS-PPS, KS-AOW), dedykowanymi do wspomagania procesu obsługi danej placówki. Dzięki temu możliwe jest między innymi kontekstowe/dziedzinowe wsparcie w procesie analizy ryzyk, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, automatyczne generowanie niezbędnych dokumentów (upoważnień) oraz ciągłe monitorowanie aktualnego poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie informacje przechowywane są wyłącznie w lokalnej bazie danych i nie są przesyłane poza placówkę.

Dokumentacja bezpieczeństwa danych osobowych, przygotowana w ramach KS-BDO RODO, jest dostosowana do specyfiki branży, w której funkcjonuje placówka, a dzięki udostępnieniu szczegółowej ankiety, uwzględnia sytuację konkretnego podmiotu.

Korzyści wdrożenia

  • Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka – element wymagany w związku z RODO.
  • Ankieta umożliwiająca ocenę indywidualnej sytuacji podmiotu w obszarze wykorzystywania danych osobowych.
  • Wbudowane rejestry pozwalające dokumentować czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Wzorce dokumentów wykorzystywanych w procesach przetwarzania danych osobowych.
  • Wskaźnik poziomu wdrożenia rekomendowanych zabezpieczeń.
  • Wbudowane mechanizmy aktualizacji dokumentacji w obszarze wynikającym ze zmian personalnych.

Jak nawiązać współpracę?

Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy, skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem telefonu 32 609 12 61, wyślij zapytanie na adres e-mail kontakt@osoz.pl lub poproś o kontakt z konsultantem OSOZ.