Czy moje dane będą bezpieczne?

Czy moje dane są bezpieczne?

Tak. Wszystkie gromadzone informacje przechowywane są w bezpieczny sposób w centrum komputerowym OSOZ. Dane chronione są poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych i sprawdzonych technologii informatycznych.

Dostęp do danych możliwy jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego kanału dostępu SSL. Tego rodzaju dostęp stosowany jest bardzo często do zabezpieczania ważnych informacji dotyczących transakcji internetowych, a stosowany jest głównie w bankowości elektronicznej.

Jakiego rodzaju dane dotyczące mojej osoby są zbierane?

Pigułki

Na Indywidualnym Koncie Zdrowotnym gromadzone są wszelkie informacje dotyczące Twojego zdrowia. Odbywa się to w sposób automatyczny we wszystkich placówkach oznaczonych logo OSOZ, za każdym razem kiedy użyjesz swojej Karty Zdrowia Pacjenta (podczas wizyty u lekarza, w aptece itp.). Możesz także samodzielnie wprowadzać informacje do sytemu, jeśli korzystałeś z usług placówki nie współpracującej z OSOZ.

W systemie NIE SĄ GROMADZONE żadne dane umożliwiające identyfikację właściciela konta. Anonimowość konta jest bardzo istotną jego cechą. Aby zbierać Twoje dane medyczne oraz świadczyć dla Ciebie dodatkowe usługi wspomagające Twoje zdrowie, nie potrzebujemy Twojego imienia, nazwiska czy adresu. Nikt poza Tobą i lekarzem, któremu udzielasz dostępu do swojego konta, nie wie, do kogo należą zebrane dane. Dzięki temu ani my, ani żadna postronna osoba nie pozna stanu Twojego zdrowia bez Twojej wiedzy i zgody. Jedyne informacje, jakich potrzebujemy w celach statystycznych to Twoja płeć i miejsce, z którego pochodzisz.

Czy ktoś postronny może poznać moje problemy zdrowotne?

Dostęp do Twojego Indywidualnego Konta Zdrowotnego jest możliwy tylko i wyłącznie w oparciu o Kartę Zdrowia Pacjenta. Dostęp wymaga podania Nazwy Użytkownika i Hasła Użytkownika, a podczas wizyty u Lekarza wpisania kodu PIN. Dlatego nigdy nikomu nie należy udostępniać Nazwy Użytkownika, Hasła oraz numeru kodu PIN.

PAMIĘTAJ: Nikt poza Tobą nie powinien znać Twoich danych dostępowych. Żaden pracownik służby zdrowia, czy osoby podające się za pracowników OSOZ nie mają prawa żądać od Ciebie podania tych danych! Nazwa Użytkownika, Hasło i kod PIN należą tylko do Ciebie i nie należy ich podawać absolutnie NIKOMU.