System Kontroli Recept

System Kontroli Recept, popularnie określany jako SKR, to działający w tzw. czasie rzeczywistym system weryfikujący poprawność recepty.

Sprawdzanie poprawności recepty odbywa się bezpośrednio podczas jej realizacji w aptece w obecności pacjenta. Po odczytaniu kodu kreskowego recepty i wprowadzeniu do systemu informatycznego apteki, jest on automatycznie wysyłany do systemu OSOZ, gdzie następuję kontrola czy recepta nie jest przypadkiem skradziona, zgubiona lub fałszywa (kserowana). W przypadku wykrycia nieprawidłowości, farmaceuta w ciągu zaledwie 2-3 sekund jest informowany stosownym komunikatem.

Zasada działania Systemu Kontroli Recept SKR

Baza recept skradzionych aktualizowana jest na podstawie danych publikowanych przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki takiemu mechanizmowi raz wprowadzona do bazy skradziona recepta nie może zostać zrealizowana w żadnej z aptek korzystających z systemu OSOZ.

Schemat systemu kontroli recept

System SKR automatycznie weryfikuje również powtórną realizację tej samej recepty w innej aptece. W przypadku, gdy recepta zostanie skradziona lub wydrukowana z wykorzystaniem istniejącego numeru, system SKR poinformuje o tym zdarzeniu farmaceutę. Ponieważ jest to system działający w czasie rzeczywistym, więc każda następna próba zrealizowania tej samej recepty (kopii) jest natychmiast blokowana. Jest to istotne zarówno ze względu na bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjentów, jak i bezpieczeństwo ekonomiczne apteki - za leki zrealizowane na skradzioną receptę NFZ nie udziela refundacji.

Bardzo ważnym elementem dla farmaceutów jest otwartość systemu OSOZ, bowiem współpraca apteki z systemem jest możliwa niezależnie od producenta oprogramowania aptecznego. Dowolny producent oprogramowania aptecznego winien tylko dostosować swój system do współpracy z OSOZ, czyli dobudować tzw. interfejs komunikacyjny.