• Użytkownik: niezalogowany
 

Lista programów zdrowotnych

Profilaktyczne programy zdrowotne mają za zadanie aktywnie wspomagać Twoje zdrowie. Przystępując do programu, otrzymasz unikalne zalecenia i wskazówki, które będą dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb zdrowotnych. Korzystając z wiedzy OSOZ, będziesz mógł wspierać swoje zdrowie, aby móc utrzymać je jak najdłużej w dobrej kondycji.

Świadome rodzicielstwo

Zdrowie kolejnych pokoleń w dużym stopniu zależy od świadomości przyszłych rodziców. Zalecenia zawarte w programie pomogą właściwie przygotować się do okresu ciąży i zadbać o prawidłowy rozwój dziecka w okresie płodowym.

Prenatalny Program Zdrowotny (pilotaż)

Program przeznaczony dla kobiet, które spodziewają się dziecka. Znajdziesz w nim ważne informacje oraz wskazówki, które pomogą Ci w świadomym przeżyciu okresu ciąży.

Więcej o programie
 

Ochrona zdrowia

Warto co jakiś czas sprawdzić stan swojego zdrowia. Dzięki temu w razie wystąpienia problemu zdrowotnego można szybko wdrożyć skuteczne leczenie i zapobiec ewentualnym powikłaniom. Sprawdź jakie badania powinno się wykonać w Twoim wieku.

Wizyty stomatologiczne

Zalecana jest wizyta kontrolna u stomatologa co 6 miesięcy

Więcej o programie

PSA (ocena gruczołu krokowego)

PSA (ocena gruczołu krokowego). Badanie wykonywane jest corocznie

Więcej o programie

Sigmoidoskopia (ocena jelita grubego)

Sigmoidoskopia - wykonywana jest co 5 lat

Więcej o programie

Badanie obecności krwi w kale

Badanie obecności krwi w kale wykonywane jest corocznie

Więcej o programie

Badanie per rectum

Badanie per rectum - wykonywane jest corocznie

Więcej o programie

Cholesterol w surowicy

Cholesterol w surowicy. Badanie wykonywane co 5 lat

Więcej o programie

Badanie sutka przez lek. ginekologa

Badanie sutka przez lekarza ginekologa oraz instruktaż samobadania piersi.

Więcej o programie

Cytologia

Cytologia - wykonywana corocznie

Więcej o programie

Badanie ginekologiczne

Badanie ginekologiczne

Więcej o programie
 

Szczepienia ochronne

Szczepienia profilaktyczne mają na celu uodpornienie organizmu na choroby zakaźne. W Polsce szczepienia wykonuje się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok. Program ten zawiera listę bezpłatnych szczepień obowiązkowych od narodzin do 19 roku życia oraz dodatkowo płatnych szczepień zalecanych.

Szczepienie przeciw grypie

Szczepienie przeciw grypie - wg. wskazań epidemiologicznych i po konsultacji lekarskiej. Szczepienie wykonywane corocznie

Więcej o programie

Szczepienie przeciw grypie

Szczepienie przeciw grypie dla dzieci

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw WZW typu B

Zalecane szczepienie przeciw WZW typu B – domięśniowo, dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw WZW typu A

Zalecane szczepienie przeciw WZW typu A – domięśniowo, dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE

Zalecane szczepienie przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE- podskórnie, według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw GRYPIE

Zalecane szczepienie przeciw GRYPIE- dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw OSPIE WIETRZNEJ

Zalecane szczepienie przeciw OSPIE WIETRZNEJ- domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw BIEGUNCE ROTAWIRUSOWEJ

Zalecane szczepienie przeciw BIEGUNCE ROTAWIRUSOWEJ- doustnie, dawkowanie według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV)

Zalecane szczepienie przeciw LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA (HPV)- domięśniowo, dawkowanie według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU

Zalecane szczepienie przeciw KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU- dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b

Zalecane szczepienie przeciw zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI

Zalecane szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI- domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw WŚCIEKLIŹNIE

Zalecane szczepienie przeciw WŚCIEKLIŹNIE- domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw ŻÓŁTEJ GORĄCZCE

Zalecane szczepienie przeciw ŻÓŁTEJ GORĄCZCE- dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Zalecane szczepienie przeciw zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Zalecane szczepienie przeciw zakażeniom NEISSERIA MENINGITIS

Zalecane szczepienie przeciw zakażeniom NEISSERIA MENINGITIS - domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta, po konsultacji z lekarzem.

Więcej o programie

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

Szczepienia obowiązkowe
Dowiedz się więcej - Program Szczepień Ochronnych na rok 2015.

Więcej o programie