Termin rejestracji minął.

 

Informacje

Serdecznie zapraszamy na konferencję

XXIV Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia

09.04.2019
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Plac Sławika i Antalla 1 (wejście od strony Spodka)


Relacja z XXIV Kongresu OSOZ 2019

Digitalizacja wzmacnia medycynę i farmację

900 uczestników, 10 sesji tematycznych, ponad 70 prelegentów, 21 wystawców prezentujących innowacyjne rozwiązania w Strefie Nauki oraz uroczysta Gala Liderów Ochrony Zdrowia z udziałem 1100 gości – 9 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się XXIV Kongres OSOZ „Lecznictwo Szpitalne – Druga Linia Ochrony Zdrowia na Platformie OSOZ”. Eksperci mówili m.in. o tym, jak e-zdrowie wspiera profilaktykę, diagnostykę, leczenie i opiekę nad pacjentem.

– Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat, podobnie jak niegdyś czyniły do silnik parowy lub energia elektryczna – tym przesłaniem Kongres OSOZ otworzył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, podkreślając, że na cyfryzacji skorzystamy wszyscy, zarówno pracownicy ochrony zdrowia, jak i pacjenci.

Na całym świecie e-zdrowie rozwija się dynamicznie. Już 69% państw członkowskich WHO deklaruje inwestycje finansowe we wdrażanie narodowych strategii zdrowia cyfrowego, z kolei 59% zaimplementowało elektroniczny rekord pacjenta. Choć w Polsce jesteśmy dopiero na bazowym etapie informatyzacji zdrowia, kolejne innowacje rewolucjonizują sposób diagnozowania pacjenta, leczenia i profilaktyki: wirtualna rzeczywistość, Internet Rzeczy, blockchain, mobilne aplikacje zdrowotne czy urządzenia ubieralne mierzące parametry zdrowia. Według badań, 9 na 10 amerykańskich lekarzy widzi korzyści z wprowadzenia wirtualnej opieki nad pacjentem. Szybko rosnąca liczba technologii jest sporym wyzwaniem w kontekście społecznym – zdolność ich adaptacji przez człowieka jest o wiele wolniejsza niż szybkość pojawiania się innowacji. Janusz Cieszyński zaznaczył, że Ministerstwo Zdrowia traktuje e-zdrowie jako jeden z priorytetów prowadzonej polityki. Wdrażane rozwiązania, w tym e-ZLA, e-Skierowanie, e-Recepta, e-Krew, e-dokumentacja medyczna czy Internetowe Konto Pacjenta mają udrożnić funkcjonowanie całego systemu.

Dr inż. Zygmunt Kamiński, Prezes KAMSOFT S.A. zwrócił uwagę na ogromną rolę profilaktyki, dzięki której można ochronić pacjenta przed dostaniem się do obszaru medycyny szpitalnej, gdzie skuteczność terapeutyczna nie zawsze jest zadowalająca, koszty – ogromne, a skutki uboczne dla pacjenta – dotkliwe.

– Jest oczywiste, że im więcej zespół operacyjny lub lekarz prowadzący dowiedzą się o historii zdrowia danego pacjenta, tym będą lepsze rokowania dla planowanej operacji i leczenia – mówił dr inż. Zygmunt Kamiński. Stąd też naturalna potrzeba informatyzacji, dzięki której lekarze dysponują pełnymi informacjami o zdrowiu pacjenta, a procesy ochrony zdrowia stają się bardziej skoordynowane. Z punktu widzenia farmaceuty, dostęp do danych jest podstawą skutecznej opieki farmaceutycznej. Nie można zapomnieć o interoperacyjności oraz standaryzacji informacji, aby poszczególne systemy i rozwiązania mogły się ze sobą komunikować i wymieniać informacjami.

– Już dzisiaj można sobie wyobrazić inteligentny robot diagnostyczny, który na podstawie aktualnych parametrów zdrowia i historii leczenia określonego pacjenta, a także na podstawie obserwacji zdrowia podobnych pacjentów oraz uwarunkowań społecznych, potrafi zdefiniować bardzo trafną diagnozę, znacznie trafniejszą niż diagnoza lekarza – zwraca uwagę dr inż. Zygmunt Kamiński. Sztuczna inteligencja odegra także kluczowe znaczenie w profilaktyce. Na podstawie danych o trybie życia i rozpoznanych chorób, systemy AI mogą podpowiadać optymalny tryb życia. Prezes KAMSOFT S.A. przedstawił takie rozwiązanie pod postacią tzw. Heckonów – osobistych doradców zdrowotnych.


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


 

Harmonogram

INAUGURACJA I SESJA PLENARNA
w godzinach 09:00 - 11:00
09:00 - 09:02Przywitanie Gości.
09:03 - 09:08Przywitanie Gości Kongresu przez władze miasta Katowice.
 • Dr inż. Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice
09:09 - 09:14Przywitanie Gości Kongresu przez Ministerstwo Zdrowia.
 • Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
09:15 - 09:30Film „Saga Rodu Osozjan”.
 • Dr inż. Zygmunt Kamiński, Prezes KAMSOFT S.A., AHEP S.A.
09:31 - 09:50eZdrowie – Polska i świat.
 • Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
09:51 - 10:20Interactions in Hospitals, the Scandinavian perspective.
 • Kari Laine, MedBase, Finlandia
10:21 - 10:25Podsumowanie, informacje organizacyjne.
10:26 - 11:00Przerwa kawowa.
SESJA A - MEDYCYNA SZPITALNA
MEDYCYNA SZPITALNA
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Procesy kliniczne i dokumentacja medyczna w stacjonarnej opiece zdrowotnej. Gromadzenie i wymiana informacji, automatyzacja procesów, dostęp do baz danych, Big Data, EDM. Za udział w sesji lekarzowi przysługują 3,5 punktu edukacyjnego.
11:01 - 11:30e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta – jakie korzyści dla lekarzy?
 • Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
11:31 - 12:00Bezpieczna i skuteczna farmakoterapia.
 • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej
12:01 - 12:30Zmiana roli lekarza w szybko zmieniającym się systemie ochrony zdrowia.
 • Stefan Bogusławski, PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
12:31 - 13:00Zakażenia szpitalne i polityka antybiotykowa - czy systemy IT mogą pomóc? Spojrzenie epidemiologa i farmakoekonomisty.
 • Dr hab. n. med. Marcin Czech, Prof. IMiD, prof. PW, Instytut Matki i Dziecka
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:20Zastosowanie systemów mobilnych w praktyce szpitalnej lekarza – szybkość, precyzja, wygoda.
 • Konrad Łosik, Kierownik Sekcji Rozwiązań Mobilnych, KAMSOFT S.A.
14:21 - 14:40Leczenie żywieniowe w szpitalach - czy to się opłaca?
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie
14:41 - 15:00KS Medis i systemy obsługi szpitala – nowe funkcje i dostosowania do nowych wyzwań dla szpitali.
 • Marcin Jaworski, KAMSOFT S.A.
15:01 - 15:20Bezpieczeństwo i ekonomia szpitala – rola baz wiedzy o lekach.
 • Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu Pharmindex sp. z o.o.
SESJA B - FARMACJA SZPITALNA
FARMACJA SZPITALNA
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Gospodarka lekiem, badania kliniczne, narzędzia IT optymalizujące pracę farmaceuty. Za udział w sesji farmaceucie przysługują 4 punkty edukacyjne.
11:01 - 11:30Kierunki rozwoju farmacji szpitalnej.
 • Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, Konsultant Krajowy ds. Farmacji Szpitalnej
11:31 - 12:00Monitorowanie farmakoterapii w leczeniu szpitalnym.
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Konsultant Krajowy ds. Radioterapii Onkologicznej
12:01 - 12:30Rola apteki szpitalnej – jak może się zmienić dzięki nowoczesnym bazom wiedzy.
 • Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu Pharmindex sp. z o.o.
12:31 - 13:00Nowe obowiązki aptek szpitalnych wynikające z wdrożenia Dyrektywy Antyfałszywkowej na przykładzie funkcjonalności KS-ASW. Cz.I.
 • Paweł Dziąbek, KAMSOFT S.A.
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:30Farmakopea w praktyce farmaceutycznej.
 • Dr Ewa Leciejewicz- Ziemecka, Dyrektor Departamentu Farmakopei Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
14:21 - 14:40Nowe obowiązki aptek szpitalnych wynikające z wdrożenia Dyrektywy Antyfałszywkowej na przykładzie funkcjonalności KS-ASW. Cz. II.- Dyskusja
 • Paweł Dziąbek, KAMSOFT S.A.
14:41 - 15:00Farmaceuta szpitalny w badaniach klinicznych – oczekiwania.
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Konsultant Krajowy ds. Radioterapii Onkologicznej
15:01 - 15:20Rola farmaceuty i farmakologa klinicznego w kształtowaniu bezpiecznej polityki lekowej w szpitalu.
 • Dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
SESJA C - PIELĘGNIARSTWO SZPITALNE
PIELĘGNIARSTWO SZPITALNE
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Rozwiązania wspierające organizację pracy pielęgniarek i położnych. Opieka nad chorym, przepływ informacji, komunikacja i optymalizacja pracy personelu.
11:01 - 11:30Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – to gwarancja jakości i bezpieczeństwa pacjentów.
 • Mariola Łodzińska , Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
11:31 - 12:00Automatyzacja procesu dokumentowania oraz wnioskowanie jako elementy systemów informatycznych.
 • Michał Zorzycki, Dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia
12:01 - 12:30Leczenie żywieniowe w szpitalach - czy to się opłaca?
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie
12:31 - 13:00Więcej PYTAŃ czy ODPOWIEDZI, czyli wpływ regulacji RODO na działalność Pielęgniarstwa Szpitalnego.
 • Karolina Szuścik, CISA
 • R. pr. Aleksandra Faryj, KAMSOFT S.A.
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:20Zdrowie psychiczne we współczesnym świecie – nowe wyzwania.
 • Mariola Łodzińska , Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
14:21 - 14:40Zwiększenie roli pielęgniarki w terapii pacjenta.
 • Joanna Cychowska, Dyrektor Działu Informacji Medycznej PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.
14:41 - 15:00Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym.
 • Dr n. ekon. Izabela Witczak, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. M. Radeckiego we Wrocławiu
15:01 - 15:20OSOZ, platforma wspomagająca pracę pielęgniarek i położnych.
 • Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.
SESJA D - DIAGNOSTYKA SZPITALNA
DIAGNOSTYKA SZPITALNA
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Rola diagnostyki laboratoryjnej w lecznictwie zamkniętym, zakażenia szpitalne. Rozwiązania IT wspomagające pracę diagnostów laboratoryjnych. Uczestnikom sesji Diagnostyka Laboratoryjna przysługują 2 punkty edukacyjne
11:01 - 11:30Diagnostyka laboratoryjna w szpitalu – MLD i POCT.
 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
11:31 - 12:00Ogniska Epidemiczne w polskich szpitalach.
 • Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
12:01 - 12:30KS-SOLAB – nowoczesny system obsługi laboratorium jako element szpitalnej diagnostyki medycznej.
 • Wojciech Kula, KAMSOFT S.A.
12:31 - 13:00Mikrobiologiczne badania przesiewowe u pacjentów hospitalizowanych.
 • Dr hab. Robert Wojtyczka, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:20Rola diagnostów laboratoryjnych w zwalczaniu zakażeń szpitalnych.
 • Dr hab. n. med. Anna Mertas, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
14:21 - 14:40OSOZ, platforma automatycznej wymiany informacji o badaniach laboratoryjnych.
 • Wojciech Zieliński, Konsultant ds. handlu Wydziału Platformy OSOZ, KAMSOFT S.A.
14:41 - 15:10Medyczne laboratorium diagnostyczne w strukturze szpitala – źródłem kosztów czy zysków ?
 • Justyna Marynowska, wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
15:11 - 15:20Dyskusja, merytoryczne podsumowanie sesji.
 • Dr hab. n. med. Anna Mertas, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
SESJA E - STOMATOLOGIA KLINICZNA
STOMATOLOGIA KLINICZNA
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Nowoczesne systemy IT do obsługi klinik i przychodni stomatologicznych, EDM. Za udział w sesji lekarzowi przysługują 3,5 punktu edukacyjnego.
11:01 - 12:00Od augmentacji do nawigacji.
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, Prezes Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • Dr n. med. Patryk Kownacki, Adiunkt Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
12:01 - 12:30e-recepta, e-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta – jakie korzyści dla lekarzy?
 • Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
12:31 - 13:00Nowoczesny systemy IT do obsługi klinik i przychodni stomatologicznych
 • Marcin Jaworski, KAMSOFT S.A.
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:20Chmurowe systemy IT dla prywatnych praktyk stomatologicznych.
 • Hubert Nowak, KAMSOFT S.A.
14:21 - 14:40Aplikacja VisiMed – Twoja recepta na zdrowie.
 • Tomasz Bogus, KAMSOFT S.A.
14:41 - 15:00Indywidualne implanty stomatologiczne.
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec, Prezes Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • Dr n. med. Patryk Kownacki, Adiunkt Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • lek. dent. Kacper Wachol, doktorant Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
15:01 - 15:20Więcej PYTAŃ czy ODPOWIEDZI, czyli wpływ regulacji RODO na działalność lekarzy stomatologów.
 • R. pr. Aleksandra Faryj, KAMSOFT S.A.
 • Karolina Szuścik, CISA
SESJA F - ZARZĄDZANIE SZPITALEM
ZARZĄDZANIE SZPITALEM
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Wspieranie procesów organizacyjnych i administracyjnych w podmiocie medycznym. Integracja procesów zarządczych w systemach IT, logistyka świadczenia usług medycznych, monitorowanie bieżącej działalności. Za udział w sesji lekarzowi przysługują 3,5 punktu edukacyjnego.
11:01 - 11:30Akredytacja szpitali w Polsce.
 • Marcin Kalinowski, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
11:31 - 12:00Szpitale powiatowe po wejściu do sieci.
 • Agnieszka Wołowiec, Wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego
12:01 - 12:30Automatyzacja rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń personelu medycznego wraz z analizą kosztów oddziałów i procedur medycznych w ochronie zdrowia.
 • Ireneusz Golec, KAMSOFT S.A.
 • Paweł Kliś, Kierownik Sekcji Systemów Kadrowo-Płacowych, KAMSOFT S.A.
12:31 - 13:00Czy da się to wszystko policzyć?
 • Michał Zorzycki, Dyrektor Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:20Profilaktyka pierwotna – szczepienia pracownicze.
 • Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
14:21 - 14:40 Prawne aspekty funkcjonowania szpitala.
 • Adw. Maciej Huzior, Czyżewscy kancelaria adwokacka
14:41 - 15:00Ochrona zdrowia 6.0 – ile więcej środków znajdzie się w systemie?
 • Stefan Bogusławski, PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
15:01 - 15:20Member of OSOZ – strategia biznesowa wspomagania szpitali.
 • Robert Beksiński, KAMSOFT S.A.
SESJA G - FARMACJA OTWARTA
FARMACJA OTWARTA
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Opieka farmaceutyczna, bazy informacji o lekach, narzędzia do zarządzania biznesem aptecznym. Za udział w sesji farmaceucie przysługują 4 punkty edukacyjne.
11:01 - 11:30E-rewolucje w aptekach szansą na wprowadzenie opieki farmaceutycznej.
 • Dr n. farm. Piotr Brukiewicz, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
11:31 - 12:00Zmiany w prawie i ich konsekwencje.
 • Adw. Rafał Brzoza, KAMSOFT S.A.
12:01 - 12:30E-recepta, Dyrektywa Fałszywkowa, ZSMOPL w aptekach – stan obecny i nowe wyzwania.
 • Tomasz Pawlik, KAMSOFT S.A.
12:31 - 13:00Pacjent w centrum uwagi. W jaki sposób dostosować usługi opieki farmaceutycznej do potrzeb pacjenta - doświadczenia europejskie.
 • Dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej, UJ
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:20Opieka farmaceutyczna - wykorzystanie baz wiedzy o lekach.
 • Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu Pharmindex sp. z o.o.
14:21 - 14:40Narzędzia do zarządzania biznesem aptecznym.
 • Jacek Gębal, PEX PharmaSequence Sp. z. o.o.
14:41 - 15:00System KS-AOW – funkcje wspomagające decyzję farmaceutów.
 • Tomasz Pawlik, Dyrektor Wydziału Rozwiązań dla Rynku Farmaceutycznego KAMSOFT S.A.
15:01 - 15:20Rynek apteczny teraz i w przyszłości, zjawiska i mechanizmy objaśnione.
 • Dr Jarosław Frąckowiak, PEX Sp. z o.o.
SESJA H - GRUPY APTECZNE
GRUPY APTECZNE
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Narzędzia do zarządzania biznesem afiliacji, zmiany w prawie i ich konsekwencje, RODO. Za udział w sesji farmaceucie przysługują 4 punkty edukacyjne.
11:01 - 11:30Dane o rynku w procesie zarządzania biznesem.
 • Jacek Gębal, Dyrektor ds. Współpracy z Aptekami, PEX PharmaSequence
11:31 - 12:00Narzędzia do zarządzania biznesem afiliacji.
 • Jacek Chrapka, Kierownik Sekcji Systemu KS-ZSA oraz KS-OmniPharm, KAMSOFT S.A.
12:01 - 12:30Dane o rynku w procesie zarządzania biznesem. Case studies.
 • Jacek Gębal, Dyrektor ds. Współpracy z Aptekami, PEX PharmaSequence
 • Maciej Rek, PEX PharmaSequence
12:31 - 13:00Rynek apteczny teraz i w przyszłości, zjawiska i mechanizmy objaśnione.
 • Dr Jarosław Frąckowiak, PEX Sp. z o.o.
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:20Member of OSOZ – nowa strategia współpracy z grupami aptek.
 • Robert Beksiński, KAMSOFT S.A.
14:21 - 14:40Więcej PYTAŃ czy ODPOWIEDZI, czyli wpływ regulacji RODO na działalność Grup Aptecznych.
 • R. pr. Aleksandra Faryj, KAMSOFT S.A.
 • Karolina Szuścik, CISA
14:41 - 15:00Zmiany w prawie i ich konsekwencje.
 • Adw. Rafał Brzoza, KAMSOFT S.A.
15:01 - 15:20Pacjent w centrum uwagi. W jaki sposób dostosować usługi opieki farmaceutycznej do potrzeb pacjenta - doświadczenia europejskie.
 • Dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej, UJ
SESJA I - PRODUCENCI I DOSTAWCY LEKÓW
PRODUCENCI I DOSTAWCY LEKÓW
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Programy partnerskie, narzędzia monitorowania i wspomagania decyzji na rynku farmaceutycznym, narzędzia IT optymalizujące pracę dystrybutora farmaceutycznego.
11:01 - 11:30Kierunki prac Ministerstwa Zdrowia w zakresie polityki lekowej.
 • Maciej Miłkowski, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
11:31 - 12:00Nowe narzędzia monitorowania i wspomagania decyzji na rynku farmaceutycznym.
 • Jakub Dalach, PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
12:01 - 12:30Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych – oczami ekspertów.
 • Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych
12:31 - 13:00Aktualności prawne w zakresie prawa farmaceutycznego.
 • Adw. Maciej Huzior, Czyżewscy kancelaria adwokacka
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:20Polityka lekowa Państwa – co wynika z tego dokumentu dla wytwórców leków?
 • Stefan Bogusławski, PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
14:21 - 14:40Wirtualny przedstawiciel apteczny.
 • Tomasz Wojakowski, Kierownik Zakładu Procesów Integracji B2B, KAMSOFT S.A.
14:41 - 15:00Skuteczne wspieranie relacji biznesowych pomiędzy apteką/siecią apteczną a producentem leków.
 • Paweł Błaszczyk, KAMSOFT S.A.
 • Magdalena Cholewka-Stafińska, Sekcja Rozwoju Baz Farmaceutycznych, KAMSOFT S.A.
15:01 - 15:20Elektronizacja i optymalizacja współpraca z aptekami.
 • Rafał Maciuła, KAMSOFT S.A.
SESJA J - ZDROWIE PUBLICZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:20
Rola cyfryzacji w procesie zarządzania zdrowiem populacyjnym oraz profilaktyce. Analizy Big Data, narzędzia sztucznej inteligencji, prognozowanie sytuacji zdrowotnej.
11:01 - 11:30Monitorowanie i predykcja zdrowia na platformie OSOZ.
 • Dr inż. Zygmunt Kamiński, Prezes KAMSOFT S.A., AHEP S.A.
11:31 - 12:00Funkcjonowanie Aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. Zatrucia szpitalne – koszty leczenia zatruć lekami.
 • Wojciech Kutyła, Wiceprezes NIK
 • Piotr Miklis, Dyrektor Delegatury NIK w Katowicach
 • Melania Brzozowska , Koordynator ds. refundacji w Departamencie Gospodarki Lekami
 • Przemysław Witek, Rzecznik NIK
12:01 - 12:30Międzynarodowe przykłady dobrych praktyk w leczeniu stacjonarnym. Suplementy Diety.
 • Beata Ambroziewicz , Polska Unia Organizacji Pacjentów
 • Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
12:31 - 13:00Pacjent w centrum uwagi- debata.
 • Melania Brzozowska , Koordynator ds. refundacji w Departamencie Gospodarki Lekami
 • Wojciech Kutyła, Wiceprezes NIK
 • Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Beata Ambroziewicz , Polska Unia Organizacji Pacjentów
 • Piotr Miklis, Dyrektor Delegatury NIK w Katowicach
 • Przemysław Witek, Rzecznik NIK
13:01 - 14:00Przerwa obiadowa.
14:01 - 14:20Bezpieczeństwo pacjenta w farmakoterapii.
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
14:21 - 14:40Receptariusz szpitalny - bezpieczna farmakoterapia dla pacjenta.
 • Doc. dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
14:31 - 15:00Pacjent w centrum uwagi.
 • Beata Ambroziewicz , Polska Unia Organizacji Pacjentów
 • Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
 • Małgorzata Sokołowska, Fundacja Urszuli Jaworskiej
15:01 - 15:20Rozwiązania mobilne dla pacjentów.
 • Tomasz Bogus, KAMSOFT S.A.
PODSUMOWANIE KONGRESU
w godzinach 15:51 - 16:10
Przegląd najważniejszych informacji i wniosków z sesji tematycznych, konkluzje na zakończenie Kongresu, podsumowanie dyskusji. Zaproszenie na Kongres OSOZ 2021.
GALA LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA 2019
w godzinach 18:01 - 21:00 - SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów oraz koncert okolicznościowy.
 

Partnerzy honorowi

PAN
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne - Oddział Śląsk
PIIM
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Gdański Uniwersytet Medyczny
Izba Gospodarcza
Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
PTTM
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
Naczelna Izba Lekarska
Prezydent Miasta Katowice
Fundacja Urszuli Jaworskiej
Śląska Izba Aptekarska
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Polska Federacja Szpitali
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Państwowa Inspekcja Sanitarna
 Polskie Stowarzyszenie HL7
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
PTDL
Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego
STOMOZ

Partnerzy medialni

Ogólnopolski Przegląd Medyczny
Rynek Zdrowia
Gazeta Lekarska
Puls Farmacji
Puls Medycyny
e-prenumerata - Puls Medycyny
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Medexpress
MEDtube
TVP3
Twój Przegląd Stomatologiczny
rynekzdrowia.pl
Dziennik Zachodni
Laboratorium Medyczne

Sponsorzy

OSOZ SA
KAMSOFT SA
Brother
Datalogic
Adviser Brokers

Pobierz bezpłatną aplikację

Google PlayApp Store