Nota prawna

Dane gromadzone w Systemie OSOZ nie obejmują wszystkich podmiotów rynku opieki zdrowotnej, a jedynie te, które wyraziły na to zgodę przystępując do Systemu. Dokładność informacji wzrasta wraz z ilością podłączonych podmiotów, a dane coraz precyzyjniej odzwierciedlają faktyczny stan rynku. W związku z tym, prezentowane dane mają jedynie charakter informacyjny, a operator systemu OSOZ nie bierze odpowiedzialności za ich interpretacje oraz za skutki działań opartych o informacje pozyskane z Systemu.

 

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

Administrator portalu www.osoz.pl (KAMSOFT Spółka Akcyjna, ul. 1 Maja 133, 40 - 235 Katowice, REGON 241371988 oraz NIP 9542685559 o kapitale zakładowym w wysokości 52600000 (wpłacony w całości), KRS 0000345075, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego.) przywiązuje szczególną wagę do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników portalu. Administrator nie zabiega o identyfikację użytkowników portalu. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych w ramach Indywidualnych Kont Zdrowotnych Administrator stosuje sprawdzone w bankowości internetowej mechanizmy ochrony informacji - w szczególności Administrator stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu ssl.

II. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z portalu.

Dla poprawnego działania portalu konieczne są:

- przeglądarka stron WWW obsługująca język JavaScript,

- włączona w przeglądarce obsługa plików cookies.

Zalecane są:

- minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 px

- dla systemów Windows jedna z wymienionych przeglądarek:

- Internet Explorer od wersji 7,

- Mozilla Firefox od wersji 3.5,

- Opera od wersji 10,

- Chrome od wersji 5.

- dla systemów iOS przeglądarka Safari od wersji 5.

Inne oprogramowanie niezbędne dla prawidłowego działania niektórych stron Portalu to: program Acrobat Reader (do odczytu dokumentów), program Silverlight (do korzystania z serwisu osoz.tv). Programy te są udostępniane przez ich producentów nieodpłatnie pod wskazanymi w portalu adresami.

III. Zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet.

Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej osoba poruszająca się w Internecie powinna:

- Dbać o poufność używanych w sieci danych dostępowych (Nazwa Użytkownika, Hasło Użytkownika).

- Na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall.

- Na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie - sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych.

- Unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.

IV. Ciasteczka Cookies.

Administrator Portalu wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies, czyli ciasteczka, to pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia użytkownika końcowego. Pliki te służą do rozpoznawania, zapamiętywania faktu odwiedzin portalu, do celów statystycznych (w portalu działa program Google Analytics) oraz do technicznego zapewnienia poprawności działania Portalu.

Użytkownicy urządzeń końcowych mogą zablokować możliwość ich zapisywania na użytkowanym przez siebie sprzęcie. W tym celu należy w przeglądarce internetowej wyłączyć opcję pobierania i przechowywania plików typu cookies, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Portalu.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika końcowego, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.