Temin rejestracji minął.

 

Informacje

Serdecznie zapraszamy na konferencję

XXIII Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia

24.04.2018
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Plac Sławika i Antalla 1 (wejście od strony Spodka)


Kongres OSOZ 2018. Międzysektorowa debata o nowym modelu ochrony zdrowia.

Ponad 1200 gości, 8 sesji tematycznych, 70 prelegentów z Polski i zagranicy, niemal 8 godzin wykładów oraz dyskusji na temat opieki koordynowanej i personalizowanej z perspektywy możliwości, jakie stwarzają rozwiązania e-zdrowia – XXIII Międzynarodowy Kongres OSOZ (24 kwietnia 2018 r., Katowice) wyznaczył nowe kierunki rozwoju sektora.

- Jeżeli obszar medycyny przedszpitalnej będzie dobrze zorganizowany i skuteczny w swoich zadaniach, wówczas będzie w stanie rozwiązać praktycznie wszystkie problemy związane ze zdrowiem. Aby był on skuteczny i szczelny, powinien być koordynowany, głównie z powodu swojej wielkości i bardzo szerokiego spektrum zadań realizowanych w różnych miejscach i w różnym czasie – dr inż. Zygmunt Kamiński, Dyrektor Komitetu Naukowego Otwartego Systemy Ochrony Zdrowia, podkreślał konieczność innowacyjnego spojrzenia na problemy, z którymi od lat boryka się służba zdrowia.

Koordynacja i personalizacja, przy błyskawicznie rosnącej ilości danych na temat każdego pacjenta, jest dziś możliwa tylko z pomocą technologii informacyjnych. Sektor zdrowia potrzebuje głębokiej informatyzacji, jaka już dawno dokonała się w innych branżach. Potrzebuje też dobrych i przemyślanych rozwiązań cyfrowych – od e-kont zdrowia pacjentów, po aplikacje mobilne i zaawansowane systemy IT dla placówek ochrony zdrowia. Dopiero gdy informacja o pacjencie będzie podążała za nim, a pracę lekarzy wspomogą systemy sztucznej inteligencji, będziemy mogli mówić o perfekcyjnie zorganizowanej opiece zdrowotnej nastawionej na potrzeby chorego i każdego obywatela.

Kongres OSOZ 2018 był wyjątkowy pod wieloma względami. Liczba uczestników zwiększyła się w stosunku do roku 2017 roku o 35%. Zorganizowano sesje tematyczne dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz pacjentów. Omówiono najbardziej aktualne zagadnienia, w tym m.in. cyberbezpieczeństwo w podmiotach medycznych, projekty digitalizacji polskiego rynku zdrowia, w tym e-receptę, e-ZLA oraz plany w zakresie opieki farmaceutycznej. 20 firm i instytucji – w tym uczelnie, fundacje, start-upy – zaprezentowało innowacyjne rozwiązania i osiągnięcia naukowe.

Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili wiceministrowie zdrowia w osobach Janusza Cieszyńskiego i dr hab. Marcina Czecha, eksperci zagraniczni, przedstawiciele organizacji rynku zdrowia. Specjalne przesłanie do uczestników Kongresu OSOZ wystosował Vytenis Andriukaitis – Komisarz Europejski ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.

 

Kongres zwieńczyła uroczysta Gala Liderów Ochrony Zdrowia w nowoczesnej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W Gali wzięło udział ponad 1400 gości. Kryształowe statuetki Liderów – symbolizujące najwyższe zasługi w ochronie zdrowia – trafiły do 13 osób i instytucji.

 

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w XXIV Międzynarodowym Kongresie OSOZ, który zaplanowano na 9 kwietnia 2019 roku. Tematem głównym będzie obszar opieki szpitalnej.


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


 

Harmonogram

INAUGURACJA I SESJA PLENARNA
w godzinach 09:00 - 10:30
09:00 - 09:02Przywitanie Gości.
09:03 - 09:08Przywitanie Gości Kongresu przez władze miasta Katowice.
 • Waldemar Bojarun, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice
09:09 - 09:14Przywitanie Gości Kongresu przez Ministerstwo Zdrowia.
 • Dr hab. Marcin Czech, Wiceminister Zdrowia
09:15 - 09:35Film „Saga Rodu Osozjan”
 • Dr inż. Zygmunt Kamiński, Prezes KAMSOFT S.A., OSOZ S.A., Dyrektor Komitetu Organizacyjnego OSOZ
09:36 - 09:50Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna – kolejna moda, czy bezwzględna konieczność.
 • Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia
09:51 - 10:00Przesłanie wideo Komisarza Europejskiego ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności do uczestników Kongresu.
 • Vytenis Andriukaitis, EU Commissioner, Health & Food Safety
10:01 - 10:15Transformation of Health and Care in a Digital Single Market: Accelerating Innovation Through Collaboration. Transformacja zdrowia i opieki na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Akceleracja innowacji przez współpracę.
 • Horst Kraemer, European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, E-Health, Wellbeing and Ageing
10:16 - 10:30Integrated health care services and chronic patient program - case study from Badalona. Zintegrowane usługi opieki zdrowotnej i program opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi na przykładzie miasta Badalona.
 • Jordi Piera Jiménez, Chief Information and R&D Officer at Badalona Serveis Assistencials Hiszpania
10:31 - 11:00Przerwa kawowa.
SESJA A - MEDYCYNA
LEKARZE W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Dostęp do pełnej informacji jest jednym z warunków koordynacji opieki nad pacjentem. Podczas tej sesji przedstawione zostaną narzędzia ułatwiające lekarzom zarządzanie procesem leczenia oraz pozwalające wzmocnić znaczenie profilaktyki. Za udział w Kongresie lekarzom i lekarzom dentystom przysługują 3,5 punktu edukacyjnego przyznane przez SIL.
11:01 - 11:30Menedżer koordynowanej opieki zdrowotnej – nowy profesjonalista w polskim systemie opieki medycznej.
 • Prof. Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Polska Federacja Szpitali
11:31 - 12:00e-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie. Przekonaj się, że warto!
 • Monika Lubowiecka, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
12:01 - 12:30Elektroniczne zwolnienie i elektroniczna recepta w stacjonarnych i chmurowych systemach informatycznych placówek medycznych jako elementy koordynowanej i personalizowanej opieki zdrowotnej.
 • Marcin Jaworski, KAMSOFT S.A.
 • Hubert Nowak, KAMSOFT S.A.
12:31 - 13:00Personalizacja opieki medycznej jako podstawowy mechanizm efektywnej klinicznie i kosztowo opieki zdrowotnej XXI wieku.
 • Prof. Andrzej Fal, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie – eZLA, w teorii i praktyce.
 • Tomasz Zieliński, Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, Polska Izba Informatyki Medycznej
14:11 - 14:30Praktyka koordynowanej opieki zdrowotnej w codziennej pracy podmiotów medycznych.
 • Paweł Żuk , Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w Siedlcach
14:31 - 14:50Wykorzystanie systemów mobilnych do wspomagania lekarza w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej.
 • Marcin Jaworski, KAMSOFT S.A.
14:51 - 15:10Mój Onkolog, Leczenie po Wypadku Komunikacyjnym – Programy Zdrowotne jako przykład personalizowanej opieki zdrowotnej wśród produktów ubezpieczeniowych.
 • Xenia Kruszewska, Prezes Zarządu TU Zdrowie
15:11 - 15:30CASE STUDY: Digitalizacja placówki ochrony zdrowia – nauka na błędach i sukcesach.
 • Dr Marek Kulczyk, Szpital im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej
 • Maciej Sokołowski , Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Medycznego „Dobrzyńska” we Wrocławiu
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA B - FARMACJA
FARMACEUCI W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Jednym z najważniejszych ogniw dobrze zorganizowanej opieki zdrowotnej jest opieka farmaceutyczna. Farmaceuci mają dziś do dyspozycji innowacyjne rozwiązania, które mogą ją aktywnie wspomagać. Za udział w wybranych wykładach farmaceuci uzyskają 4 punkty edukacyjne miękkie przyznawane przez PTFarm O/Katowice oraz ŚIA.
11:01 - 11:30Opieka farmaceutyczna elementem opieki koordynowanej – propozycja pilotażowego wdrożenia.
 • Dr hab. Marcin Czech, Wiceminister Zdrowia
11:31 - 12:00Cybernetyka Zdrowotna skutecznym wsparciem koordynowanej i personalizowanej opieki farmaceutycznej.
 • Dr inż. Zygmunt Kamiński, Prezes KAMSOFT S.A., OSOZ S.A., Dyrektor Komitetu Organizacyjnego OSOZ
12:01 - 12:30Do kogo kierować usługi z obszaru opieki farmaceutycznej? Miejsce przeglądu lekowego w monitorowaniu farmakoterapii.
 • Dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron, Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej, UJ
12:31 - 13:00Monitorowanie rynku leków jednym z elementów koordynowanej i personalizowanej opieki farmaceutycznej.
 • Dr n. med. Stefan Bogusławski, Prezes Zarządu PEX Pharma Sequence Sp. z o.o.
 • Dr Jarosław Frąckowiak, PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Opieka Farmaceutyczna w świetle polskiego prawa.

Za udział w wykładzie farmaceuci uzyskają 2 punkty edukacyjne miękkie przyznane przez PTFarm O/Katowice.


 • Dr n. farm. Piotr Brukiewicz, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
14:11 - 14:30E-recepta w aptece – nowe wyzwanie, ale i szansa na koordynowaną i personalizowaną opiekę farmaceutyczną.

Za udział w wykładzie farmaceuci uzyskają 2 punkty edukacyjne miękkie przyznane przez Śląską Izbę Aptekarską.


 • Łukasz Bek, KAMSOFT S.A.
14:31 - 14:50Kompendium Suplementów Diety, jako element koordynowanej i personalizowanej opieki farmaceutycznej.
 • Ewa Brzezińska, KAMSOFT S.A.
14:51 - 15:10Serwis KtoMaLek i TaxiLek jako przykłady opieki farmaceutycznej dla społeczeństwa 60+.
 • Marcin Puchała, KAMSOFT S.A.
15:11 - 15:30Dyrektywa unijna, kody QR i nowe zasady dynamicznej kontroli bezpieczeństwa lekowego.
 • adwokat Katarzyna Czyżewska, Czyżewscy kancelaria adwokacka
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA C – PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Pielęgniarki i położne znajdują się najbliżej pacjenta, rozumieją jego potrzeby oraz indywidualną sytuację, wspomagając sprawną pracę lekarza. W jaki sposób odpowiednia organizacja pracy i narzędzia IT mogą wzmocnić ich kompetencje i standardy wymiany danych?
11:01 - 11:30Strategia na rzecz rozwoju e-pielęgniarstwa w obszarze koordynowanej i spersonalizowanej opieki.
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
11:31 - 11:50Elektroniczne prawo wykonywania zawodu, a e-dokumentacja medyczna pacjenta – podstawa w koordynowanej opiece.
 • Mariola Łodzińska , Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
11:51 - 12:10Pod parasolem WHO. Na pierwszej linii frontu cyfryzacji a koordynowana opieka nad pacjentem.
 • Dorota Kilańska, Przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie przy CSIOZ, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
12:11 - 12:30E-learning w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych.
 • Lucyna Iwanow , Warszawski Uniwersytet Medyczny
12:31 - 13:00Wykorzystanie systemów mobilnych w pracy pielęgniarek i położnych.
 • Marcin Jaworski, Dyrektor Techniczny Wydziału Systemów Ochrony Zdrowia KAMSOFT S.A.
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Rola elektronicznej dokumentacji medycznej w koordynacji działań zespołu terapeutycznego.
 • Beata Wieczorek-Wójcik, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie
14:11 - 14:30Opieka koordynowana i zdeinstytucjonalizowana w opiece paliatywnej z zastosowaniem najnowszych osiągnięć systemów elektronicznych.
 • Tomasz Krzysztyniak, Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
14:31 - 14:50Jak Platforma OSOZ może wspierać mnie i moich pacjentów w trosce o ich zdrowie.
 • Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.
14:51 - 15:10Technologie informacyjne w codziennej pracy pielęgniarki diabetologicznej – dostępność i zastosowanie w personalizowanej opiece.
 • Alicja Szewczyk, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
15:11 - 15:30E-konsultacje pielęgniarki w leczeniu ran przewlekłych w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej.
 • Elżbieta Szkiler, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA D - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
DIAGNOŚCI LABORATORYJNI W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Laboratoria diagnostyczne i analityczne stanowią bazę sprawnego procesu monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Liczy się nie tylko precyzja wyników, ale także sprawna komunikacja z innymi podmiotami sprawującymi opiekę nad chorym. Za udział w wybranych wykładach diagności laboratoryjni uzyskają 2 punkty edukacyjne miękkie przyznane przez PTDL.
11:01 - 11:30Perspektywy zmian organizacyjno-prawnych w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce.
 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej
11:31 - 12:00KS-SOLAB - nowoczesny system obsługi laboratorium jako narzędzie koordynacji wymiany informacji w diagnostyce.
 • Wojciech Kula, KAMSOFT S.A.
12:01 - 12:30Czas w medycynie laboratoryjnej.
 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
12:31 - 13:00Wnioski wypływające z raportu IPDDL i Deloitte – Medycyna laboratoryjna w Polsce, efektywność kosztowa.
 • Mgr Józef L. Jakubiec, Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Wymiana informacji przychodnia-laboratorium-przychodnia-pacjent z wykorzystaniem Indywidualnego Konta Pacjenta. Case Study: praktyczny obieg informacji.
 • Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.
14:11 - 14:30Dokumentacja medyczna w laboratorium – uwarunkowania prawne.
 • Mec. Michał Rytel,
14:31 - 14:50Standaryzacja informacji o badaniach laboratoryjnych - Propozycja nowej Bazy Badań Laboratoryjnych.
 • Agnieszka Sowa, KAMSOFT S.A.
14:51 - 15:10RODO – wymogi ochrony danych osobowych pacjenta w laboratorium.
 • Mec. Michał Rytel,
15:11 - 15:30Rola i zadania diagnostów laboratoryjnych w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej. Podsumowanie obrad sesji.
 • Dr hab. n. med. Anna Mertas, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA E – PACJENT I ZDROWIE PUBLICZNE
ZDROWIE PUBLICZNE W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Pacjent powinien znajdować się w centrum wszystkich procesów ochrony zdrowia. W jaki sposób zbudować system stawiający pacjenta w centrum uwagi? Jak stworzyć przyjazne i transparentne rozwiązania dla skutecznego leczenia i profilaktyki?
11:01 - 11:30Wprowadzenie do projektu „Wytyczne do Praw i Bezpieczeństwa Pacjenta” w opiece koordynowanej. Optymalizacja kosztów.
 • Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej
 • Michał Skorupowski, Ekspert Fundacji, Kancelaria Prawna
 • Beata Ambroziewicz , Polska Unia Organizacji Pacjentów
 • Małgorzata Sokołowska, Ekspert Fundacji, Kancelaria Prawna
11:31 - 12:00Projekt koordynacji usług z punktu widzenia MZ i NFZ.
 • Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia
 • Andrzej Jacyna, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
12:01 - 12:30Najwyższa Izba Kontroli o koordynacji w ochronie zdrowia.
 • Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli
12:31 - 13:00Pacjent, jego rodzina i przyjaciele – jak narzędzia OSOZ pomagają dbać o zdrowie najbliższych.
 • Paweł Błaszczyk, KAMSOFT S.A.
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Pacjent w centrum systemu ochrony zdrowia dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Indywidualne Konto Zdrowotne.
 • Maria Kurcz, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
14:11 - 15:30PANEL DYSKUSYJNY. Koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem. Wyzwania, najlepsze praktyki. Interdyscyplinarna dyskusja w gronie ekspertów.
 • Rafał Janiszewski, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
 • Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH, Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego
 • Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej
 • Zbigniew Niewójt, p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego
 • Halina Kutaj – Wąsikowska , Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Bartłomiej Chmielowiec , Rzecznik Praw Pacjenta
 • Dariusz Klimczak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
 • Monika Białas, Kierownik Pionu Organizacji i Systemów Zarządzania, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii w Łodzi
 • Grzegorz Hudzik, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA F - CYBERBEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W KOORDYNOWANEJ I PERSONALIZOWANEJ OPIECE ZDROWOTNEJ
SESJA OTWARTEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
w godzinach 11:01 - 15:30
Wraz z cyfryzacją, placówki ochrony zdrowia muszą systematycznie wzmacniać ochronę wrażliwych danych medycznych. To wymaga stosowania odpowiednich procedur organizacyjnych i narzędzi. Placówki ochrony zdrowia i farmacji muszą się także przygotować do wejścia w życie nowych przepisów w tym zakresie (RODO).
11:01 - 11:30Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych, czyli jak nowa jakość i nowe standardy ochrony danych osobowych wpłyną na obszar IT i bezpieczeństwa informacji.
 • Mec. Łukasz Przebindowski,
11:31 - 12:00Organizacje niefrasobliwe, czyli błędy popełniane w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Katarzyna Czyżewska, Czyżewscy kancelaria adwokacka
12:01 - 12:30Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych KAMSOFT.
 • Rafał Kozioł, Wiceprezes KAMSOFT S.A.
12:31 - 13:00Jak opracować skuteczną strategię ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych – analiza ryzyka i praktyczne wskazówki w zakresie doboru zabezpieczeń.
 • Jarosław Pudzianowski, CSIOZ
13:01 - 13:50Przerwa obiadowa.
13:51 - 14:10Czy cyberatak na placówkę ochrony zdrowia, to tylko straszenie, czy realne zagrożenie. Case Study: Atak typu ransomware.
 • Bartłomiej Syryjczyk, KAMSOFT S.A.
 • Łukasz Markowski, KAMSOFT S.A.
 • Karolina Szuścik, KAMSOFT S.A.
14:11 - 14:30Testy Penetracyjne – szczepionka przeciwko cyberwłamywaczom.
 • Jarosław Sajko, Pentesters
14:31 - 14:50Praktyczne wskazówki jak zabezpieczać informacje w podmiotach przetwarzających dane osobowe.
 • Jacek Biernacki , Narodowy Fundusz Zdrowia
14:51 - 15:10Jak radzić sobie z nowymi obowiązkami jakie nakłada na ADO oraz IOD Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych, na przykładzie systemu KS-BDO’2018.
 • Krzysztof Struk , KAMSOFT S.A.
15:11 - 15:30„Atak na ekonomię” placówek medycznych kontra ekonomia ataku – czyli w ok. 30 min o cyberbezpieczeństwie w szpitalu.
 • Michał Kraut, Palo Alto Networks
15:31 - 15:40Przerwa kawowa.
SESJA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW SZPITALI POWIATOWYCH
SESJA ZAMKNIĘTA.
w godzinach 11:01 - 15:30
PODSUMOWANIE KONGRESU
w godzinach 15:41 - 16:40
Przegląd najważniejszych informacji i wniosków z sesji tematycznych, konkluzje na zakończenie Kongresu, podsumowanie dyskusji. Zaproszenie na Kongres OSOZ 2019.
GALA LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA 2018
w godzinach 18:00 - 21:00 - SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów oraz koncert okolicznościowy. W programie koncertu: Dvořak "Tańce słowiańskie", Brahms "Tańce węgierskie", Ravel "Bolero". Moderator: Anna Popek.
 

Partnerzy honorowi

Polska Izba Informatyki Medycznej
Naczelna Izba Aptekarska
Śląska Izba Lekarska
Fundacja Urszuli Jaworskiej
Uczelnia Łazarskiego
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice
Izba Gospodarcza
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
Polska Akademia Nauk
Gdański Uniwersytet Medyczny
Naczelna Izba Lekarska
Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ
Śląska Izba Aptekarska
Polska Federacja Szpitali
PTTM
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Polskie Stowarzyszenie HL7

Partnerzy medialni

Menedżer Zdrowia
Ogólnopolski Przegląd Medyczny
Miesięcznik Rynek Zdrowia
MedExpress.pl
Dziennik Zachodni
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
TVP3 Katowice
RynekZdrowia.pl
Puls Farmacji
Puls Medycyny
Polskie Radio Katowice
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
MEDtube
Służba Zdrowia

Sponsorzy

KAMSOFT S.A.
OSOZ
MediDOK
Zebra
Teva

Pobierz bezpłatną aplikację

Google PlayApp Store