Jeśli umówiłeś się na wizyty lekarskie poprzez Konto zdrowotne, możesz sprawdzić informacje o tych wizytach, logując się na swoje Konto.

Zaloguj się

  • nie posiadam karty OSOZ
  • nie zakładałem Konta na www.osoz.pl

  • posiadam kartę z logo OSOZ
  • nie zakładałem Konta na www.osoz.pl

  • zapomniałem nazwę użytkownika lub hasła do mojego Konta na www.osoz.pl

KONIECZNOŚĆ DOSTARCZENIA SKIEROWANIA W 14 DNI ROBOCZYCH:

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 poz. 101,  z późn. zm.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków ze środków publicznych.