NZOZ SANUS JACEK MADEJ

Zdjęcie lekarza

poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym


Zdjęcie lekarza

ośrodek rehabilitacji dziennej


Zdjęcie lekarza

ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci


Zdjęcie lekarza

dział (pracownia) fizjoterapii


Zdjęcie lekarza

oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny


Zdjęcie lekarza

zespół leczenia środowiskowego (domowego)


Zdjęcie lekarza

poradnia zdrowia psychicznego


Zdjęcie lekarza

poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży


Zdjęcie lekarza

oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży