NZOZ OŚRODEK WIELOPROFILOWEGO USPRAWNIANIA DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

Informacje podstawowe

 
Bukowskiego 4, Białystok 15-066
Bukowskiego 4, Białystok 15-066
 
85 732 23 45
85 732 23 45
 
http://jasnycel.pl/
 

Lokalizacja