Znamy wyniki Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia!

 •  

 

Gala Liderów Ochrony Zdrowia odbyła się 4 kwietnia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wieczór poprowadziła dziennikarka i prezenterka telewizyjna Anna Popek, a salę koncertową NOSPR wypełnili po brzeg goście reprezentujący sektor ochrony zdrowia.

 

15 laureatów w 4 kategoriach wybrała niezależna Kapituła złożona 25 osobistości rynku zdrowia. Organizatorem i mecenasem Konkursu jest czasopismo OSOZ Polska. Co roku w konkursie wybierany są najciekawsze inicjatywy i osobowości, które stanowią wzór do naśladowania. Plebiscyt ma bezpłatną, otwartą i niezależną formułę.

 

Nagrody wręczyli przedstawiciele Kapituły: Urszula Jaworska z fundacji własnego imienia, dr Beata Małecka-Libera – Posłanka na Sejm RP, dr hab. Zbigniew Nawrat – Dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religii, Maciej Piróg – Prezes Polskiej Unii Szpitali Specjalistycznych i Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

- Jak mówią o sobie, ich misją jest czynienie świata lepszym przez zmniejszanie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Swoje działania prowadzą w miejscach, gdzie konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna nagle stawia tysiące ludzi na pograniczu egzystencji. Wielkie dzieło tej organizacji charytatywnej jest dziedzictwem zaangażowania, wartości i poświęcenia jej założycielki, która swoje życie niestrudzenie poświęca temu, by pomagać potrzebującym. Dziś jest wzorem dobroczynności i humanitaryzmu, z której powinniśmy czerpać inspirujące wartości dla naszego własnego życia – tak Kapituła uzasadniła przyznanie nagrody Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia. W tym roku statuetka trafiła do Polskiej Akcji Humanitarnej, a nagrodę odebrała osobiście Janinia Ochojska – założycielka i prezes fundacji.

 

Zwycięzcy 11. edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia:

 

BRYLANTOWY LIDER 2016

 

 • Polska Akcja Humanitarna

Za niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, krzewienie idei humanitaryzmu i dobroczynności, kierowanie się ideami ważnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia: empatią, pomocą dla najbardziej pokrzywdzonych i opuszczonych, działaniem ponad granicami podziałów.  

 

 

PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA

 • ZŁOTY LIDER: Fundacja Rosa 

Za kampanię edukacyjno–informacyjną RAKOOBRONA skierowanej zwłaszcza do młodzieży szkolnej.

 

 • SREBRNY LIDER: Główny Inspektor Sanitarny

Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny – realizuje oryginalne kampanie promocji zdrowia w formie klipów wideo, które odbijają się szerokim echem w mediach.

 

 • BRĄZOWY LIDER: Baylab firmy Bayer

Multimedialny salon popularno-naukowy, gdzie młodzi ludzie mogą poznawać osiągnięcia ochrony zdrowia.

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PACJENTA

 • ZŁOTY LIDER: Centrum Onkologii w Warszawie i Fundacja Urszuli Jaworskiej

Za cykl koncertów i wydarzeń kulturalnych skierowanych do pacjentów szpitala.

 

 • SREBRNY LIDER: Fundacja MY PACJENCI

Za poradnik „Jak się skutecznie poruszać w systemie ochrony zdrowia” i inne inicjatywy dla pacjentów.

 

 • BRĄZOWY LIDER: MEDI-system Sp. z o.o.

Za bezpłatne warsztaty dla opiekunów domowych w ramach których przeszkolono już 100 osób.

 

 

 

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE

 • ZŁOTY LIDER: Szpital Miejski w Zabrzu Dyrektor – dr n. med. Kazimierz Wójtowicz
  Za osiągnięcia w zarządzaniu placówką oraz zarządzanie i inwestycje prowadzone w placówce.

 

 • SREBRNY LIDER: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Dyrektor – dr Barbara Bulanowska
  Za wprowadzenie innowacyjnego w skali kraju systemu zarządzania szpitalem.

 

 • BRĄZOWY LIDER: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu; Dyrektor – Piotr Nowicki
  Za płynne zarządzanie placówką, sukcesy finansowe i na polu zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

 

INNOWACYJNE POMYSŁY W OCHRONIE ZDROWIA

 • ZŁOTY LIDER: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca

Za intensywny rozwój na wielu obszarach w tym m.in. projekt zastosowania telemedycyny w psychiatrii oraz kampanię edukacyjną #UdarLiczySięCzas

 

 • SREBRNY LIDER: Dorota Kilańska, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Za szeroko pojęte wdrażanie innowacji w pielęgniarstwie oraz działania na rzecz nowoczesnego rozwoju zawodu pielęgniarki i położnej.

 

Ex Aequo: Pfizer Polska

Za Akademię Dobrego Farmaceuty

 

 • BRĄZOWY LIDER: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Za innowacyjne podejście do kształcenia kadr w ochronie zdrowia oraz aktywną działalność edukacyjną.

 

 

ZDROWOTNA SUPERNOWA

 • Nagroda specjalna Mecenasa Konkursu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN (Dyrektor placówki – dr n. med. Mateusz Kuczabski).

 

 

Szczegółową relację z wydarzenia publikujemy w czasopiśmie OSOZ Polska (3/2017). Kolejna edycja konkursu ruszy już w listopadzie bieżącego roku, a Galę Liderów Ochrony Zdrowia 2018 zaplanowano na 24 kwietnia.

 

 

Wir laden ein zur Konferenz PRIORITÄTEN UND HERAUSFORDERUNGEN 2013

Am 18. April dieses Jahres findet die 15. Konferenz des Allgemeinpolnischen Systems für Gesundheitsschutz statt. Circa 500 Gäste nehmen an der Plenardiskussion sowie an den 4 thematischen Sitzungen unter Mitwirkung ausländischer Redner teil. Melden Sie sich kostenlos an!

BLOZ ONLINE Aktuelle Informationen über Arzneimittel für Ärzte

Das neue Erstattungsgesetz sowie die Verordnungen über ärztliche Rezepte erlegen den Ärzten neue Pflichten hinsichtlich der Auswahl der Arzneimittel gemäß den sog. Indikationen des Arzneimittels auf. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch die Ärzte wird vom Nationalen Gesundheitsfonds mit empfindlichen Strafen verfolgt.

Zloty Eskulap 2012 für das Individuelle Gesundheitskonto

Innovativität, Modernität und höchste Qualität als Hauptkriterien für Laureaten der Goldenen Medaille von MTP - Złoty Eskulap. Das Individuelle Gesundheitskonto im Allgemeinpolnischen System für Gesundheitsschutz von OSOZ wurde in der diesjährigen Ausgabe der Messe SALMED mit dieser renommierten Auszeichnung gewürdigt.

Exciting week of health and innovation in Odense

Meet Barack Obama's campaign manager, Danish Minister of Health, Sophie Loehde, philosopher and author Morten Albaek and the world famous American hacker Ralph Echemendia when WHINN – Week of Health and INNovation, a knowledge festival in health tech and health innovation, is held in Odense from 19-23nd October.

Visit the PRIORITIES AND CHALLENGES 2013 Conference

The 15th Conference of the Nationwide Healthcare System will be held on 18th April 2013 in Warsaw. A plenary discussion and 4 thematic sessions with foreign speakers will be attended by 500 guests. Free registration!

Gold Aesculapius 2012 for Individual Health Account

Innovativeness, modernity and the highest quality are the key criteria characterising the winners of the MTP Gold Medal - the Gold Aesculapius. The Individual Health Account in the OSOZ was granted this prestigious award at this year's SALMED Trade Fair.

Where can I find current information on cheaper medicines?

Prices of refundable medicines are subject to periodical change after publication of a new refund list. Each new announcement results in decreases ...

IT Forum during SALMED Fair

SALMED 2012 Fair, which will be held between 14 and 16 March 2012 in Poznań, is the biggest meeting of representatives of the health care sector in Poland...

OSOZ Leaders 2011

Each year a vote is held to choose the Leaders of the Nationwide Health Protection System. They are rewarded for their initiatives and attitudes, commitment and work for benefit of health care.

Innovations in Health Care

The conference on "IT Innovations in Health Care" gathered 200 participants including managers of outpatient clinics and hospitals, physicians and students of medicine. Representatives of major health care institutions took part in panel discussions.

Promotion of the OSOZ Magazine

The OSOZ Magazine is a scientific publication focused on health prevention, management and medical and IT innovations. You can find here interesting interviews, advice, statistical reports, commentaries and interesting facts from the world of health care and pharmacy. Join our 10,000 readers!

Management as ideal as a diamond

We asked the Winner of the Diamond Statuette of the Leader of the Nationwide Health Care System, Mr Stanisław Stępniewski, Director of the St. Louis Provincial Specialized Children’s Hospital in Krakow for his comment about the prize.

OSOZ Leaders 2010

During a formal gala held at the Marriott Hotel in Warsaw on 12 May 2011 we met laureates of the 5th edition of the Contest for Leaders of the Nationwide Health Care System.