Scenariusze wyjścia z kryzysu

 

 

Fragment wywiadu z dr Bertalanem Mesko, futurystą medycznym:

 

Liczba i szybkość pojawiania się nowoś­ci w obszarze zdrowia cyfrowego jest przytłaczająca. Które z nich będą miały największy wpływ na przyszłość opieki zdrowotnej?

Zdecydowanie to sztuczna inteligencja najmocniej wpłynie na wszystkie na­sze działania w zakresie opieki zdro­wotnej. Poza tym kluczowe jest projek­towanie rozwiązań zorientowane na pa­cjenta, w ramach którego nie tworzymy żadnych innowacji bez udziału pacjenta. Jako trzeci trend wybrałbym sensory pa­rametrów zdrowia. Dzięki nim leczenie zaczyna się już na poziomie pacjenta.

 

Na swoim blogu pisze Pan, że „cyfrowa opieka zdrowotna to efekt kulturowej przemiany tradycyjnej opieki zdrowot­nej realizowanej przy pomocy technolo­gii”. Co dokładnie to oznacza?

Jak opisałem to w niedawno opubliko­wanym artykule, zastosowanie techno­logii prowadzi do korzystnych efektów zdrowotnych pod warunkiem uświado­mienia sobie roli powiązanych wyzwań kulturowych i spełnienia nowych po­trzeb pacjentów. Stąd właśnie koniecz­ne było zdefiniowanie idei „digital he­alth”, czyli cyfrowej opieki zdrowotnej, jako „kulturowej przemiany, w której przełomowe technologie umożliwiają dostęp do obiektywnych danych cyfro­wych, zarówno opiekunom i pacjentom, prowadząc do równouprawnienia w re­lacji lekarz-pacjent, wspólnego podej­mowania decyzji i demokratyzacji opie­ki zdrowotnej”.

 

W numerze 10/2017 polecamy:

 • Sprawa 6,8%  – protesty, dodatkowe pieniądze na zdrowie, personalia, kuluary polityki zdrowotnej.
 • Od fikcji do nauki – ekspert e-zdrowia dr Bertalan Mesko specjalnie dla OSOZ.
 • Technologie w życiu codziennym – czego się obawiamy, z czym wiążemy nadzieje?
 • Przejście do chmury – cloud computing i kwestie bezpieczeństwa danych.
 • Realna wartość wirtualnego – procedura wyceny usług e-zdrowia w AOTMiT.
 • Relacje z konferencji – tydzień e-zdrowia w Tallinie i Forum e-Zdrowia w Gdańsku.
 • Leczenie w warunkach kryzysu – młodzi lekarze, ich oczekiwania i zderzenie z rzeczywistością.
 • Szczelna ochrona – jak zabezpieczyć systemy przez atakami wirusów?
 • Kto wie lepiej – czy systemy wspomagania decyzji klinicznych zminimalizują liczbę błędów lekarskich?
 • Cyfrowe ubezpieczenie zdrowotne – nowe podejście do refundacji usług.
 • Nowości i wynalazki – osobisty termostat, siła 7 tesli, nowi gracze na rynku.

 

 

„Punkt ciężkości w opiece zdrowotnej musi zostać przeniesiony na pacjenta”

Dr Bertalan Mesko, Medica Futurist

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ NA ROK 2018 w cenie 120 zł!

Czytaj bezpłatnie kolejne wydania czasopisma z aplikacją OSOZNews (iOS, Android).

Wersja do czytania na komputerze: https://issuu.com/polishhealthcarejournal/docs/10_2017_osoz

Zachęcamy do lektury!

 

Redakcja Czasopisma

OSOZ Polska

redakcja@osoz.pl

 

 

 

Wir laden ein zur Konferenz PRIORITÄTEN UND HERAUSFORDERUNGEN 2013

Am 18. April dieses Jahres findet die 15. Konferenz des Allgemeinpolnischen Systems für Gesundheitsschutz statt. Circa 500 Gäste nehmen an der Plenardiskussion sowie an den 4 thematischen Sitzungen unter Mitwirkung ausländischer Redner teil. Melden Sie sich kostenlos an!

BLOZ ONLINE Aktuelle Informationen über Arzneimittel für Ärzte

Das neue Erstattungsgesetz sowie die Verordnungen über ärztliche Rezepte erlegen den Ärzten neue Pflichten hinsichtlich der Auswahl der Arzneimittel gemäß den sog. Indikationen des Arzneimittels auf. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch die Ärzte wird vom Nationalen Gesundheitsfonds mit empfindlichen Strafen verfolgt.

Zloty Eskulap 2012 für das Individuelle Gesundheitskonto

Innovativität, Modernität und höchste Qualität als Hauptkriterien für Laureaten der Goldenen Medaille von MTP - Złoty Eskulap. Das Individuelle Gesundheitskonto im Allgemeinpolnischen System für Gesundheitsschutz von OSOZ wurde in der diesjährigen Ausgabe der Messe SALMED mit dieser renommierten Auszeichnung gewürdigt.

Exciting week of health and innovation in Odense

Meet Barack Obama's campaign manager, Danish Minister of Health, Sophie Loehde, philosopher and author Morten Albaek and the world famous American hacker Ralph Echemendia when WHINN – Week of Health and INNovation, a knowledge festival in health tech and health innovation, is held in Odense from 19-23nd October.

Visit the PRIORITIES AND CHALLENGES 2013 Conference

The 15th Conference of the Nationwide Healthcare System will be held on 18th April 2013 in Warsaw. A plenary discussion and 4 thematic sessions with foreign speakers will be attended by 500 guests. Free registration!

Gold Aesculapius 2012 for Individual Health Account

Innovativeness, modernity and the highest quality are the key criteria characterising the winners of the MTP Gold Medal - the Gold Aesculapius. The Individual Health Account in the OSOZ was granted this prestigious award at this year's SALMED Trade Fair.

Where can I find current information on cheaper medicines?

Prices of refundable medicines are subject to periodical change after publication of a new refund list. Each new announcement results in decreases ...

IT Forum during SALMED Fair

SALMED 2012 Fair, which will be held between 14 and 16 March 2012 in Poznań, is the biggest meeting of representatives of the health care sector in Poland...

OSOZ Leaders 2011

Each year a vote is held to choose the Leaders of the Nationwide Health Protection System. They are rewarded for their initiatives and attitudes, commitment and work for benefit of health care.

Innovations in Health Care

The conference on "IT Innovations in Health Care" gathered 200 participants including managers of outpatient clinics and hospitals, physicians and students of medicine. Representatives of major health care institutions took part in panel discussions.

Promotion of the OSOZ Magazine

The OSOZ Magazine is a scientific publication focused on health prevention, management and medical and IT innovations. You can find here interesting interviews, advice, statistical reports, commentaries and interesting facts from the world of health care and pharmacy. Join our 10,000 readers!

Management as ideal as a diamond

We asked the Winner of the Diamond Statuette of the Leader of the Nationwide Health Care System, Mr Stanisław Stępniewski, Director of the St. Louis Provincial Specialized Children’s Hospital in Krakow for his comment about the prize.

OSOZ Leaders 2010

During a formal gala held at the Marriott Hotel in Warsaw on 12 May 2011 we met laureates of the 5th edition of the Contest for Leaders of the Nationwide Health Care System.