Jak przechowywać dane medyczne?

 

 

 

25% pacjentów korzystających z podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej doznaje dodatkowego uszczerbku na zdrowiu – wynika z raportu OECD z 2018 roku. Jak poprawić bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszyć liczbę błędów medycznych?

 

2,6 miliona ludzi rocznie cierpi z powodu szkód powstałych podczas udzielania świadczeń medycznych. Koszty związane z niewłaściwym zażywaniem leków wynoszą 42 miliardy USD rocznie. Raport OECD sugeruje, że każdego roku w szpitalach na całym świecie występuje ok. 134 miliony zdarzeń niepożądanych. Pochłaniają one około 5% wydatków na opiekę zdrowotną. Trzeba wziąć pod uwagę, że to tylko szacunki. Spora część tego typu sytuacji nie jest ewidencjonowana lub rozpoznawana. Błędy medyczne występowały zawsze i występować będą. Medycyna to skomplikowana i wyrafinowana nauka. Przeoczenie jednego z setek elementów w procesie podejmowania decyzji może zakończyć się tragicznie. Opóźnione lub mylne diagnozy, nieodpowiednie leczenie, błędy w ordynowaniu leków lub zaniedbania podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych, nieumyślne ignorowanie informacji mających wpływ na diagnozę lub terapię, kierowanie się intuicją – wiele z pomyłek mających szkodliwy wpływ na pacjenta wynika z przeciążenia informacyjnego lekarzy. Trudno pogodzić ze sobą ograniczone zasoby czasowe i liczbę danych niezbędnych do przeanalizowana w przypadku każdego chorego. Opieka zdrowotna to dziś ogromny przemysł, gdzie liczy się wydajność, a nie jakość. Choć szkodliwych efektów opieki medycznej na zdrowie pacjenta nie da się całkowicie wyeliminować, mamy coraz więcej narzędzi, aby je minimalizować.

 

Różne opracowania fachowe sugerują, że 85% przypadków szkód zdrowotnych w ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej można zapobiec. W tym celu placówki wdrażają procedury bezpieczeństwa, standardy, wytyczne ścieżek klinicznych oparte na dowodach, listy kontrolne itd. Niemniej jednak normy postępowania i odpowiednie mechanizmy kontrolne można jeszcze bardziej udoskonalić sięgając do cyfryzacji. Zrównoważona, a co najważniejsze – bezpieczna dla pacjenta opieka zdrowotna musi bazować na dostępie do danych i mechanizmach automatycznego przechwytywania ludzkich błędów przez systemy sztucznej inteligencji. Lekarze też potrzebują kontroli i nadzoru, bowiem każda dodatkowa procedura poprawiająca bezpieczeństwo leczenia jest uzasadniona. Algorytmy mogą stać się dodatkową parą oczu lekarza, analizując wstępnie dane z elektronicznej kartoteki medycznej czy subtelne zmiany patologiczne na zdjęciach tomografii komputerowej. Prosta chirurgiczna lista kontrolna – opracowana przez WHO i wprowadzona w 2009 r. – doprowadziła do znaczącego spadku śmiertelności okołooperacyjnej. Analogicznie, alerty i systemy kontroli oferowane przez systemy IT, pozwolą leczyć bezpieczniej. W opiece zdrowotnej nie powinno być miejsca na intuicję lub improwizację, a losowość nie może determinować zdrowia i życia pacjenta.

 

W numerze 8/2019 polecamy:

 

 • Pomiar ciśnienie na podstawie selfie – okrycie naukowców z Toronto.
 • Czy digitalizacja jest przyjazna dla środowiska? – nie jest tak, jak myślimy.
 • W sieci kłopotów – zbliżają się wybory, coraz więcej obietnic zdrowotnych.
 • E-ZLA to już standard – papierowe zwolnienia stanowią zaledwie 0,0002 proc.
 • Postrzeganie e-zdrowia przez lekarzy – infografika.
 • 8 lekcji innowacyjności – dlaczego jedne pomysły kończą się sukcesem, a inne porażką?
 • Liczby tłumaczą zdrowie – rozmowa z dr n. med. Grzegorzem Juszczykiem, dyrektorem NIZP-PZH
 • Jak przechowywać dane medyczne? – lokalnie czy globalnie?
 • Roboty dotrzymają towarzystwa samotnym seniorom – przegląd międzynarodowej prasy.
 • Roboty medyczne – asystenci, terapeuci czy bezduszne cyborgi?
 • OSOZ World – wywiady z ekspertami zdrowia cyfrowego w języku angielskim.

 

 

„Pracujemy obecnie nad założeniami do aplikacji alertowej, która informowałaby o zagrożeniach zdrowotnych.”

 Dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ w cenie 180 zł (12 numerów). Zamówienia: redakcja@osoz.pl

Czytaj kolejne wydania czasopisma z aplikacją OSOZNews (iOS, Android).

Wersja do czytania na komputerze:

https://issuu.com/polishhealthcarejournal/docs/08_2019_osoz

 

 

Zachęcamy do lektury!

Redakcja Czasopisma

OSOZ Polska

redakcja@osoz.pl

 

Wir laden ein zur Konferenz PRIORITÄTEN UND HERAUSFORDERUNGEN 2013

Am 18. April dieses Jahres findet die 15. Konferenz des Allgemeinpolnischen Systems für Gesundheitsschutz statt. Circa 500 Gäste nehmen an der Plenardiskussion sowie an den 4 thematischen Sitzungen unter Mitwirkung ausländischer Redner teil. Melden Sie sich kostenlos an!

BLOZ ONLINE Aktuelle Informationen über Arzneimittel für Ärzte

Das neue Erstattungsgesetz sowie die Verordnungen über ärztliche Rezepte erlegen den Ärzten neue Pflichten hinsichtlich der Auswahl der Arzneimittel gemäß den sog. Indikationen des Arzneimittels auf. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen durch die Ärzte wird vom Nationalen Gesundheitsfonds mit empfindlichen Strafen verfolgt.

Zloty Eskulap 2012 für das Individuelle Gesundheitskonto

Innovativität, Modernität und höchste Qualität als Hauptkriterien für Laureaten der Goldenen Medaille von MTP - Złoty Eskulap. Das Individuelle Gesundheitskonto im Allgemeinpolnischen System für Gesundheitsschutz von OSOZ wurde in der diesjährigen Ausgabe der Messe SALMED mit dieser renommierten Auszeichnung gewürdigt.

Exciting week of health and innovation in Odense

Meet Barack Obama's campaign manager, Danish Minister of Health, Sophie Loehde, philosopher and author Morten Albaek and the world famous American hacker Ralph Echemendia when WHINN – Week of Health and INNovation, a knowledge festival in health tech and health innovation, is held in Odense from 19-23nd October.

Visit the PRIORITIES AND CHALLENGES 2013 Conference

The 15th Conference of the Nationwide Healthcare System will be held on 18th April 2013 in Warsaw. A plenary discussion and 4 thematic sessions with foreign speakers will be attended by 500 guests. Free registration!

Gold Aesculapius 2012 for Individual Health Account

Innovativeness, modernity and the highest quality are the key criteria characterising the winners of the MTP Gold Medal - the Gold Aesculapius. The Individual Health Account in the OSOZ was granted this prestigious award at this year's SALMED Trade Fair.

Where can I find current information on cheaper medicines?

Prices of refundable medicines are subject to periodical change after publication of a new refund list. Each new announcement results in decreases ...

IT Forum during SALMED Fair

SALMED 2012 Fair, which will be held between 14 and 16 March 2012 in Poznań, is the biggest meeting of representatives of the health care sector in Poland...

OSOZ Leaders 2011

Each year a vote is held to choose the Leaders of the Nationwide Health Protection System. They are rewarded for their initiatives and attitudes, commitment and work for benefit of health care.

Innovations in Health Care

The conference on "IT Innovations in Health Care" gathered 200 participants including managers of outpatient clinics and hospitals, physicians and students of medicine. Representatives of major health care institutions took part in panel discussions.

Promotion of the OSOZ Magazine

The OSOZ Magazine is a scientific publication focused on health prevention, management and medical and IT innovations. You can find here interesting interviews, advice, statistical reports, commentaries and interesting facts from the world of health care and pharmacy. Join our 10,000 readers!

Management as ideal as a diamond

We asked the Winner of the Diamond Statuette of the Leader of the Nationwide Health Care System, Mr Stanisław Stępniewski, Director of the St. Louis Provincial Specialized Children’s Hospital in Krakow for his comment about the prize.

OSOZ Leaders 2010

During a formal gala held at the Marriott Hotel in Warsaw on 12 May 2011 we met laureates of the 5th edition of the Contest for Leaders of the Nationwide Health Care System.