Mapa zdrowia 2020

 

 

Sukces digitalizacji placówki ochrony zdrowia zależy od umiejętności zarządzania zmianą. Dobra technologia to nie wszystko – trzeba wiedzieć, jak przekonać do niej pracowników oraz zaadaptować na trwałe nowości w kulturze organizacyjnej.

 

Menedżerowie szpitali lub przychodni zadają sobie pytanie, jak wdrożyć pomyślnie nowy system IT. Często błędnie skupiają swoje wysiłki na wybraniu najlepszej technologii. Jednak nawet najdoskonalsze

rozwiązanie będzie nieprzydatne, jeżeli nie zostanie zaakceptowane przez ludzi. Transformacja cyfrowa to przecież nie tylko zakup nowego systemu i jego instalacja, ale daleko idąca ingerencja w ustabilizowane procesy, przyzwyczajenia pracowników, ich oczekiwania. Nawet jeżeli ludzie nie są zadowoleni ze stanu obecnego i oczekują zmian, nikt tak naprawdę nie chce się zmieniać. Stąd nowości budzą często opór, którego siła jest w stanie przeciwstawić się nawet najpilniejszym reformom.

 

Jedną z najlepiej znanych i dobrze sprawdzającą się w ochronie zdrowia procedurą zmian organizacyjnych

jest model Kottera złożony z 8 kroków. Oto jego etapy:

 

 • Uświadom załodze pilność wprowadzania zmian. Pracownicy muszą wiedzieć, że zmiana jest ważna i stoją za nią konkretne przesłanki. Przykładowo: w przypadku aplikacji do rejestracji online pacjentów, argumentem może być blokada linii informacyjnej albo wyniki ankiet pokazujące niezadowolenie z działania rejestracji telefonicznej. Poczucie pilności napędza motywację, mobilizuje pracowników.
 • Stwórz koalicję na rzecz zmiany z pracowników, którzy są entuzjastami nowych technologii lub oczekują modernizacji niewydajnych procesów. Będą oni ambasadorami zmiany we własnych grupach zawodowych, komunikując ją na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, lobbując za projektem.
 • Opracuj wizję, strategię i cele działania. Idealna wizja jest atrakcyjna emocjonalnie, mądra strategicznie i łatwa do komunikowania. Daje wyobrażenie sukcesu i poczucie kierunku działań. Przykładowo: „wdrożenie systemu wsparcia decyzji klinicznych ułatwi lekarzom dostęp do aktualnej wiedzy naukowej, podwyższając jakość usług medycznych.”
 • Przekaż wizję i zdobądź poparcie wśród personelu. Mamy plan, czas na działanie. Kotter sugeruje, że odważna wizja oraz konkretny plan organizacyjny i finansowy są fundamentami autentycznego zaangażowania personelu. Na tym etapie warto zastanowić się, jakie argumenty mogą mieć przeciwnicy zmian i tak długo doprecyzować plan, dopóki trudno go będzie podważyć.
 • Zmobilizuj wszystkich do działania, wykorzystując do tego ambasadorów zmian. Jeżeli wdrażamy system alarmujący, że wyniki laboratoryjne pacjenta są poza normą, trzeba dokładnie przeszkolić lekarzy i pielęgniarki, wprowadzić odpowiednie komunikaty w systemie IT.
 • Świętuj widoczne korzyści i osiągnięcia. Według Kottera, ludzie szybko tracą energię do działania i cierpliwość. Dlatego dowody na korzyści ze zmiany muszą pojawić się w miarę szybko. W przypadku przejścia na pełną elektroniczną dokumentację medyczną sukcesem może być przedstawienie wyników badań opinii pacjentów, którzy są zadowoleni z tego, że lekarz ma dostęp do pełnej historii medycznej.
 • Utrzymuj tempo i natężenie działań. Jeżeli pojawi się problem, należy go szybko rozwiązać, aby nie przerodził się w frustrację i przewlekłe niezadowolenie. Gdy pracownicy zgłaszają pomysły na udoskonalenia, trzeba je weryfikować i wdrażać te uzasadnione. Przykład: gdy alarmy w systemie wspomagania decyzji wyświetlają się zbyt często, trzeba skalibrować system, aby lekarze nie zaczęli ich ignorować.
 • Promuj zmianę, dopóki nowe nie zastąpi starego. Zmianę można uznać za udaną dopiero wtedy, gdy wsiąknie w kulturę organizacji i rutynowe postępowanie pracowników. Dopiero gdy nowa funkcjonalność czy system stanie się częścią codziennej pracy personelu medycznego, zmiana jest utrwalona.

 

W numerze 11/2019 polecamy:

 

 • Wielka kumulacja – co oznacza zakup FitBit przez Google?
 • Co MZ musi zrobić, aby wprowadzić aplikacje zdrowotne na receptę?
 • Aplikacje medyczne – 3 rozwiązania pomagające zmienić nawyki
 • Zdrowie 2020 – trendy w technologiach i ochronie zdrowia.
 • Diagnoza systemu zdrowia – wnioski dla Polski z raportu OECD „Health at a Glance 2019.”
 • AI na sali operacyjnej – wywiad.
 • Dane to nowy wróg raka – rozmowa z dr hab. Adamem Maciejczykiem.
 • Bezpieczna dokumentacja medyczna wg NIK – porady prawne.
 • Smartfon mobilizuje do aktywności fizycznej – wyniki nowych badań klinicznych.
 • Kiedy lodówka zmierzy nam ciśnienie – Internet Rzeczy i telemedycyna.
 • Raporty – czy wykorzystamy technologie dla poprawy sytuacji w służbie zdrowia?

 

 

„W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat algorytmy i systemy sztucznej inteligencji będą kierować przepływem pracy na sali operacyjnej.”

 

Rafael J. Grossmann,

Futurysta i innowator, chirurg, pierwszy lekarz, który wykorzystał okulary rozszerzonej rzeczywistości Google Glass podczas operacji na żywo

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ w cenie 180 zł (12 numerów). Zamówienia: redakcja@osoz.pl

 

Czytaj kolejne wydania czasopisma z aplikacją OSOZNews (iOS, Android).

Wersja do czytania na komputerze: https://issuu.com/polishhealthcarejournal/docs/11_2019_osoz

Zachęcamy do lektury!

 

Redakcja Czasopisma

OSOZ Polska

redakcja@osoz.pl