Konferencja iawzdrowiu.pl

 

Już 26.03.2020 roku odbędzie się konferencja AIwzdrowiu.pl

Stoimy u progu rewolucji technologicznej, którą Komisja Europejska porównuje do wynalezienia silnika parowego – rewolucji w dziedzinie sztucznej inteligencji („AI”). Nadchodzące zmiany moga? miec´ transformacyjny wpływ na system ochrony zdrowia, rozwój badan´ naukowych i na opieke? nad pacjentem.

Polska Federacja Szpitali wraz z Ambasadą Brytyjską i zespołem Młodych Menedżerów Medycyny postanowiła stworzyć wydarzenie, które ma szansę stać się miejscem holistycznej dyskusji na temat tego jak możemy wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji dla dobra polskich pacjentów, systemu ochrony zdrowia i polskiej gospodarki. . Konferencja „AI w zdrowiu” odbędzie się już 26.03 br.w Centrum Konferencyjnym MS Mermaid na ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie, w godzinach 8.00-17.00. Rejestracja jest możliwa pod linkiem www.aiwzdrowiu.pl, udział w konferencji u ma charakter nieodpłatny i możliwy jest po otrzymaniu potwierdzenia. Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i farmaceutycznym, w tym naukowców, personelu medycznego, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów leczniczych, inwestorów, start-upów, przedstawicieli strony publicznej pracujących nad politykami publicznymi w obszarze innowacji, przedstawicieli organizacji pacjentkach.

Udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, i wiele, wiele innych.

Partnerami Konferencji są m.in. AstraZeneca, DIagnostyka, Voxel, Lux Med.

 

O potrzebie stworzenia konferencji aiwzdrowiu.pl

Tematyka AI w zdrowiu była dotychczas omawiana w Polsce sposób fragmentaryczny bądź jako element innych dyskusji, jako ciekawostka i odległa przyszłość. Polska Federacja Szpitali uważa, że tematyka ta zasługuje na przedstawienie w ramach odre?bnego wydarzenia, które w sposób całos´ciowy omawiac´ be?dzie zagadnienia AI od strony regulacyjnej, medycznej i technologicznej, co pomoz˙e w pełni wykorzystac´ potencjał AI w Polsce i Europie s´rodkowo- wschodniej. 

Potrzebe? zorganizowania tego wydarzenia zgłosili przedstawiciele strony publicznej, w szczególnos´ci ministerstw zaangaz˙owanych w przygotowanie polityki AI dla Polski, przedstawiciele organizacji branz˙owych i wioda?cych przedsie?biorstw z branz˙y AI. 

Konferencja ze wzgle?du na planowane zaangaz˙owanie globalnych firm technologicznych, organizacji miedzynarodowych, jak równiez˙ przedstawicieli strony publicznej z Polski i innych krajów, a także w związku ze współorganizacją wydarzenia przez Ambasadę Wielkiej Brytanii stanowic´ moz˙e doskonała platforme? do wymiany miedzynarodowych dos´wiadczen´ nie tylko w obszarze technologii, ale równiez˙ w obszarze dobrych praktyk legislacyjnych.

Wydarzenie to wpisywałoby sie? w działania zainicjowanej na pocza?tku 2019 roku koalicji „AI Champions”  zrzeszającej wiodące firmy zainteresowane rozwoje i wdrażaniem sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i farmaceutycznym aktywnie działaja?cej w Polsce.

Konferencja be?dzie równiez˙ okazja? do nawia?zania współpracy ze start-upami, które zostały zaprezentowane w raporcie 2020 Top Disruptors In Healthcare - pierwszej kompleksowej inwentaryzacji rynku startu-pow medycznych w Polsce http://www.pfsz.org/2020/01/21/top-disruptors-in-healthcare-raport/ 

Sukces tego wydarzenia gwarantuje szeroka grupa podmioty zaangaz˙owanych w jego stworzenie, na czele z Polską Federacją Szpitali i Ambasadą Brytyjską, deklarowanie wsparcie strony publicznej i branz˙y AI, jak równiez˙ ogromne zainteresowanie tematyka wydarzenia. Zapraszamy do rejestracji na stronie www.aiwzdrowiu.pl.