Jak przechowywać dane medyczne?

 

 

 

25% pacjentów korzystających z podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej doznaje dodatkowego uszczerbku na zdrowiu – wynika z raportu OECD z 2018 roku. Jak poprawić bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszyć liczbę błędów medycznych?

 

2,6 miliona ludzi rocznie cierpi z powodu szkód powstałych podczas udzielania świadczeń medycznych. Koszty związane z niewłaściwym zażywaniem leków wynoszą 42 miliardy USD rocznie. Raport OECD sugeruje, że każdego roku w szpitalach na całym świecie występuje ok. 134 miliony zdarzeń niepożądanych. Pochłaniają one około 5% wydatków na opiekę zdrowotną. Trzeba wziąć pod uwagę, że to tylko szacunki. Spora część tego typu sytuacji nie jest ewidencjonowana lub rozpoznawana. Błędy medyczne występowały zawsze i występować będą. Medycyna to skomplikowana i wyrafinowana nauka. Przeoczenie jednego z setek elementów w procesie podejmowania decyzji może zakończyć się tragicznie. Opóźnione lub mylne diagnozy, nieodpowiednie leczenie, błędy w ordynowaniu leków lub zaniedbania podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych, nieumyślne ignorowanie informacji mających wpływ na diagnozę lub terapię, kierowanie się intuicją – wiele z pomyłek mających szkodliwy wpływ na pacjenta wynika z przeciążenia informacyjnego lekarzy. Trudno pogodzić ze sobą ograniczone zasoby czasowe i liczbę danych niezbędnych do przeanalizowana w przypadku każdego chorego. Opieka zdrowotna to dziś ogromny przemysł, gdzie liczy się wydajność, a nie jakość. Choć szkodliwych efektów opieki medycznej na zdrowie pacjenta nie da się całkowicie wyeliminować, mamy coraz więcej narzędzi, aby je minimalizować.

 

Różne opracowania fachowe sugerują, że 85% przypadków szkód zdrowotnych w ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej można zapobiec. W tym celu placówki wdrażają procedury bezpieczeństwa, standardy, wytyczne ścieżek klinicznych oparte na dowodach, listy kontrolne itd. Niemniej jednak normy postępowania i odpowiednie mechanizmy kontrolne można jeszcze bardziej udoskonalić sięgając do cyfryzacji. Zrównoważona, a co najważniejsze – bezpieczna dla pacjenta opieka zdrowotna musi bazować na dostępie do danych i mechanizmach automatycznego przechwytywania ludzkich błędów przez systemy sztucznej inteligencji. Lekarze też potrzebują kontroli i nadzoru, bowiem każda dodatkowa procedura poprawiająca bezpieczeństwo leczenia jest uzasadniona. Algorytmy mogą stać się dodatkową parą oczu lekarza, analizując wstępnie dane z elektronicznej kartoteki medycznej czy subtelne zmiany patologiczne na zdjęciach tomografii komputerowej. Prosta chirurgiczna lista kontrolna – opracowana przez WHO i wprowadzona w 2009 r. – doprowadziła do znaczącego spadku śmiertelności okołooperacyjnej. Analogicznie, alerty i systemy kontroli oferowane przez systemy IT, pozwolą leczyć bezpieczniej. W opiece zdrowotnej nie powinno być miejsca na intuicję lub improwizację, a losowość nie może determinować zdrowia i życia pacjenta.

 

W numerze 8/2019 polecamy:

 

 • Pomiar ciśnienie na podstawie selfie – okrycie naukowców z Toronto.
 • Czy digitalizacja jest przyjazna dla środowiska? – nie jest tak, jak myślimy.
 • W sieci kłopotów – zbliżają się wybory, coraz więcej obietnic zdrowotnych.
 • E-ZLA to już standard – papierowe zwolnienia stanowią zaledwie 0,0002 proc.
 • Postrzeganie e-zdrowia przez lekarzy – infografika.
 • 8 lekcji innowacyjności – dlaczego jedne pomysły kończą się sukcesem, a inne porażką?
 • Liczby tłumaczą zdrowie – rozmowa z dr n. med. Grzegorzem Juszczykiem, dyrektorem NIZP-PZH
 • Jak przechowywać dane medyczne? – lokalnie czy globalnie?
 • Roboty dotrzymają towarzystwa samotnym seniorom – przegląd międzynarodowej prasy.
 • Roboty medyczne – asystenci, terapeuci czy bezduszne cyborgi?
 • OSOZ World – wywiady z ekspertami zdrowia cyfrowego w języku angielskim.

 

 

„Pracujemy obecnie nad założeniami do aplikacji alertowej, która informowałaby o zagrożeniach zdrowotnych.”

 Dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ w cenie 180 zł (12 numerów). Zamówienia: redakcja@osoz.pl

Czytaj kolejne wydania czasopisma z aplikacją OSOZNews (iOS, Android).

Wersja do czytania na komputerze:

https://issuu.com/polishhealthcarejournal/docs/08_2019_osoz

 

 

Zachęcamy do lektury!

Redakcja Czasopisma

OSOZ Polska

redakcja@osoz.pl