Europa. Technologiczne super mocarstwo

 

Wraz z tym jak nowe formy świadczeń medycznych, przykładowo teleopieka czy mobilne aplikacje zdrowotne, wchodzą do porządku dziennego ochrony zdrowia, pojawia się pytanie, czy potrzebne są kolejne standardy, aby zapewnić ich odpowiednią jakość.

 

Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej uregulowanych sfer gospodarki. I nie ma w tym nic dziwnego – to sektor, gdzie produkty i usługi wpływają na zdrowie i samopoczucie, mogą ratować lub zagrażać życiu. Każdy kraj ma swoje rozwiązania legislacyjne określające co jest produktem medycznym, a co nie. Instytucje ochrony zdrowia regulują obrót lekami sprzedawanymi tylko w aptekach. Aby zostać lekarzem trzeba przejść przez jeden z najbardziej wymagających i rygorystycznych procesów edukacyjnych, kontynuując naukę na stażu, a potem dokształcając się nieustannie. Aby wybudować szpital trzeba kierować się licznymi normami techniczno-sanitarnymi. W Unii Europejskiej opartej na narodowych, niezależnych systemach zdrowia, wszystkie kraje członkowskie stosują się do Europejskiej Dyrektywy dot. Urządzeń Medycznych (Medical Device Directive MDD). Wspomniane regulacje dotyczą klasycznej, analogowej ochrony zdrowia, w której mamy do czynienia z fizycznymi produktami albo sformalizowanymi usługami świadczonymi w jednostkach ochrony zdrowia.

 

Ta ochrona zdrowia przypisana do miejsca świadczenia usługi i do ściśle określonych standardów, wraz z cyfryzacją zaczyna ewoluować. Zacierają się granice pomiędzy tym, co jest nazywane lekiem, co jest usługą zdrowotną a usługą mającą na celu poprawę samopoczucia; zmienia się to, kiedy i jak korzystamy z opieki. I tak lekiem może być aplikacja mobilna prowadząca krok po kroku przez meandry choroby przewlekłej albo rehabilitacji. Świadczenie medyczne nie ma już miejsca wyłącznie w wyizolowanym środowisku placówki medycznej zbudowanej według norm, spełniającej wymagania nałożone przez regulatora. Zamiast tego pacjent przyjmowany przez lekarza znajduje się w domu, czasami biurze albo nawet gdzieś w drodze, a komunikacja przebiega z pomocą komputera, kamery o różnej rozdzielczości, smartfona z różnym systemem operacyjnym, o różnej jakości połączenia internetowego. I pojawiło się pytanie: co tak naprawdę decyduje o jakości usługi medycznej i jej skuteczności? I w jakim zakresie trzeba poruszać się po ściśle określonych ścieżkach, aby z jednej strony spełnić ważne kryteria bezpieczeństwa, a z drugiej wyjść naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom pacjenta. Bo cyfryzacja to nie tylko wypieranie klasycznej opieki klinicznej przez nowe formy samodzielnej opieki, ale także zastąpienie mocno znormalizowanej, epizodycznej, paternalistycznej opieki dla statystycznego pacjenta, nową formą personalizowanej, zaangażowanej opieki ciągłej, której nie da się zamknąć w szczelnych ramach zaleceń, wytycznych i miar. I na tym polega cały potencjał digitalizacji, aby skończyć ze sformalizowanym mega-systemem zdrowia i zdecentralizować go do poziomu jednostki, gdzie każda osoba porusza się we własnym systemie zdrowia.

 

W numerze 7/2020 polecamy:

 

  • Jaki wpływ na świat mają firmy nowych technologii – recenzja książki.
  • E-recepta po 6 miesiącach – podsumowanie.
  • Nowości technologiczne – robotyczny przewodni i rysowanie sensorów na skórze.
  • Adaptacja telezdrowia – badanie poziomu cyfryzacji w wybranych krajach Europy.
  • Demokratyczne imperium danych – europejska strategia danych.
  • NFZ w czasie COVID-19 – wywiad z Marcinem Grabowskim (NFZ).
  • Cyfrowa odnowa systemów zdrowia – wywiad z Claytonem Hamiltonem (WHO).
  • Polska jako dolina krzemowa dla startupów medycznych – felieton.
  • Prawo sprzyjające cyfryzacji zdrowia – case study z Niemiec.
  • Standardy udzielania świadczeń telemedycznych – regulacje.

 

„Planujemy dalszą integrację systemów NFZ z systemami Centrum e-Zdrowia.” 

Marcin Grabowski, Dyrektor Departamentu Informatyki Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

 

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ w cenie 180 zł (12 numerów). Zamówienia: redakcja@osoz.pl

 

Czytaj kolejne wydania czasopisma z aplikacją OSOZNews (iOS, Android).

Wersja do czytania na komputerze: https://issuu.com/polishhealthcarejournal/docs/07_2020_osoz

Zachęcamy do lektury!

 

Redakcja Czasopisma

OSOZ Polska

redakcja@osoz.pl