2020. Nowa dekada digitalizacji

 

 

Dwie dekady temu, kiedy informatyzacja ochrony zdrowia raczkowała, nadzieje związane z cyfryzacją były ogromne. Komputer miał zautomatyzować wiele czynności. I tak się stało, ale dość powszechnie występujący efekt skonsumował wartość dodaną z IT.

 

Dziś statystyczny lekarz jest coraz bardziej obciążony obowiązkami sprawozdawczymi. Podczas wizyty pacjenta znaczą część czasu spędza przed komputerem uzupełniając elektroniczną dokumentację medyczną, wprowadzając szereg danych. Od zeszłego roku musi wypisać zwolnienie lekarskie w wersji cyfrowej, od 8 stycznia – także e-receptę. Na digitalizacji korzysta dziś przede wszystkim płatnik, otrzymując spójne i pełne dane sprawozdawcze. A co z lekarzami? Dlaczego informatyzacja nie spowodowała skrócenia czasu potrzebnego na pracę papierkową? Przecież z komputerem powinno być szybciej, bo można korzystać z szablonów i słowników; wygodniej – bo wprowadzane dane miały być automatycznie wykorzystywane w różnych raportach. Mało kto uwierzy, że tak właśnie się stało. Niestety, premia z zastosowania technologii została spożytkowana inaczej niż oczekiwałby tego personel

medyczny.

 

Polska ochrona zdrowia stała się ofiarą znanego w naturze efektu odbicia (tzw. rebound effect), opisanego po raz pierwszy przez brytyjskiego ekonomistę Williama Stanleya Jevonsa. Klasycznym przykładem tego zjawiska jest energia elektryczna. Dlaczego zużycie energii w niektórych wypadkach nie maleje mimo wprowadzenia energooszczędnych żarówek? Powodem nie jest to, że nowe żarówki wcale nie są lepsze od tych starych. Przyczyna tkwi w tym, że użytkownicy po prostu dłużej pozostawiają je włączone wiedząc, że… te są energooszczędne. Analogiczny problem dotyka dziś ochrony zdrowia. W latach 90-tych, gdy znaczna część raportów była tworzona na papierze, ilość wymaganych dokumentów była ograniczona. Płatnik nie mógł wymagać więcej, bo przekraczało to możliwości lekarza i placówki. Dziś NFZ i organizacje rynku ochrony zdrowia mogą nakładać kolejne wymagania wiedząc, że świadczeniodawcy dysponują narzędziami (komputery) umożliwiającymi im opracowanie nawet najbardziej wymyślnych raportów. W ten sposób czas, który potencjalnie miał zaoszczędzić lekarz, został pochłonięty przez efekt odbicia.

 

Technologie doskonalą się w szybkim tempie. Sztuczna inteligencja pomoże lekarzowi podjąć decyzje terapeutyczne, asystenci głosowi przetworzą naturalną mowę na usystematyzowaną dokumentację medyczną bez konieczności żmudnego korzystania z klawiatury, wiele klasycznych pomiarów parametrów zdrowia pacjenta spływać będzie do e-kartoteki z urządzeń obecnych w domu pacjenta. Teoretycznie lekarz będzie mógł w końcu zająć się pacjentem i poświęcić mu więcej czasu. Ten „dar czasu” uzyskany dzięki technologii może jednak zostać zniwelowany. Wydajny lekarz z rezerwą czasu będzie musiał przyjmować coraz większą liczbę pacjentów i wszystko pozostanie po staremu.

 

W numerze 12/2019 polecamy:

 

 • Podróż z kartoteką zdrowia – transgraniczna wymiana danych od przyszłego roku.
 • Kolejna dekada cyfryzacja. Co dalej? – co zrobić, aby cyfryzacja przyniosła korzyści?
 • Aplikacja – 3 specjalistyczne mobilne aplikacje dla lekarzy.
 • Profil ochrony zdrowia – infografika.
 • Cyfryzacja. Zostań kapitanem zmian – informatyzacja według metodologii zarządzania projektami.
 • Innowacje 2020+ – 5 międzynarodowych ekspertów o tym, co nas czeka w technologiach e-zdrowia.
 • Noworoczne zmiany w prawie – legislacyjne nowości, które warto znać.
 • Internet Rzeczy w medycynie – czy powinniśmy się bać?
 • Technologie budowane w dobrej wierze – czyli etyka a aplikacje zdrowotne.
 • Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia – raport.
 • Raporty rynkowe – sprzedaż leków stosowanych w chorobach tarczycy.

 

 

„Wartość rynku wirtualnej rzeczywistości dla rynku opieki zdrowotnej została oszacowana na 260 mln USD w 2018 r. Do 2027 r. może wzrosnąć do 3,4 mld USD.”

Denise Silber, Doctors 2.0 & You

 

ZAMÓW PRENUMERATĘ w cenie 180 zł (12 numerów). Zamówienia: redakcja@osoz.pl

 

Czytaj kolejne wydania czasopisma z aplikacją OSOZNews (iOS, Android).

Wersja do czytania na komputerze: https://issuu.com/polishhealthcarejournal/docs/12_2019_osoz

Zachęcamy do lektury!

 

Redakcja Czasopisma

OSOZ Polska

redakcja@osoz.pl