Współpraca placówki medycznej w ramach Ubezpieczeń Zdrowotnych

Każda placówka medyczna, bez względu na wielkość czy też rodzaj posiadanego programu informatycznego może podjąć współpracę z danym ubezpieczycielem. Pełna obsługa współpracy odbywa się za pośrednictwem Serwisu Świadczeniodawcy, który dostępny jest z poziomu każdej przeglądarki internetowej. Co ważne Serwis zapewnia pełne wsparcie w ramach procedowania warunków współpracy z ubezpieczalnią, jak również w zakresie obsługi pacjenta z polisą ubezpieczeniową, czy też prowadzenia rozliczeń finansowych z ubezpieczalnią.

Sam proces nawiązywania współpracy jest niezwykle intuicyjny i złożony wyłącznie z wymaganych etapów dotyczących nawiązania współpracy. Dzięki temu nawiązanie współpracy z Ubezpieczycielem nie wymaga długotrwałego procedowania.

Obsługa pacjenta również jest w pełni wspierana przez system a przejście procesu obsługi pacjenta posiadającego ubezpieczenie zdrowotne składa się tylko z niezbędnych etapów, wśród których wymienić można weryfikację pacjenta, weryfikację dostępności zakresu realizowanych dla pacjenta usług oraz potwierdzenie wykonania usługi.

Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób realizowane są rozliczenia finansowe z ubezpieczalnią, to w tym zakresie system również świadczy pełne wsparcie. Użytkownik ma stały dostęp do funkcji rozliczeń finansowych, z poziomu których może weryfikować przesłane przez ubezpieczalnie raporty rozliczeniowe, może generować noty księgowe umożliwiające pełne rozliczenia włącznie z opcjami wydruku wszelkich dokumentów.