Usprawnienie pracy rejestracji i lekarza

Usprawnienie pracy lekarza

Praca lekarza - podobnie jak praca w rejestracji placówki medycznej - może zostać usprawniona dzięki Karcie Zdrowia Pacjenta. Przed rozpoczęciem konsultacji lekarskich, lekarz może wykorzystać kartę do automatycznej identyfikacji pacjenta i automatycznego otworzenia formularza nowej wizyty. Warto tutaj dodać, że usprawnienia mogą być wprowadzane niezależnie od rodzaju wykorzystywanego oprogramowania - warunkiem jest jedynie dostęp do internetu oraz interfejs umożliwiający podłączenie do OSOZ.

Usprawnienie pracy rejestracji

Usprawnienie pracy rejestracji

Stając się uczestnikiem Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia każdy pacjent wyposażony jest w Kartę Zdrowia Pacjenta, która umożliwia mu wieloaspektowe korzystanie z Indywidualnego Konta Zdrowotnego.

Posiadanie Karty Zdrowia Pacjenta daje jednak jeszcze jedną dodatkową korzyść - znaczące usprawnienie pracy rejestracji. Karta Zdrowia Pacjenta może zostać użyta jako identyfikator pozwalający na automatyczne odnalezienie kartoteki pacjenta w bazie przychodni. To pozwala znacząco usprawnić proces rejestracji.