Serwis Lekarza

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia wspiera lekarzy poprzez dedykowane im serwisy oraz inne mechanizmy pomocne w jego pracy.

Po zalogowaniu do serwisu, lekarz ma możliwość kontroli interakcji, które mogą występować pomiędzy zlecanymi przez niego lekami. W sytuacji, gdy występująca interakcja jest przez lekarza zamierzona, istnieje możliwość jej odznaczenia. W ten sposób komunikat ostrzegający o interakcji nie będzie pojawiał się w momencie realizacji recepty w aptece.

Serwis pozwala również lekarzom na porównywanie efektów swojej pracy na tle otoczenia. W szczególności lekarz może odnieść swoje wskaźniki do średnich wartości z regionu, w którym prowadzi działalność (np. ilości i wartości wystawionych recept, wartości refundacji za zrealizowane recepty).

Lekarz chcący skorzystać z serwisu, powinien posiadać Kartę Personelu Medycznego oraz założyć Konto Lekarza w systemie OSOZ. Karty dla lekarzy są przekazywane placówkom medycznym po podpisaniu umowy o współpracy z systemem OSOZ. Kartę można także uzyskać kontaktując się bezpośrednio z OSOZ (pomoc@osoz.pl). Aby założyć konto należy wybrać przycisk "Aktywuj konto" znajdujący się na panelu logowania.

Logowanie do
Serwisu Lekarza