Relacje w rodzinie

Relacje w rodzinie

Relacje w rodzinie - warstwa ta obejmuje swoim działaniem komórkę rodzinną, w której znajduje się pacjent. Rodzina w bezpośredni sposób oddziałuje na stan zdrowotny jej członków. Jakość tego oddziaływania jest niezwykle istotna, gdyż kształtuje zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Stan komórki rodzinnej w dużym stopniu określa skłonność do nałogów (narkotyki, alkohol, papierosy) poszczególnych jednostek. Informacje o pacjentach zebrane w ramach tej warstwy mogą się przyczynić do znacznego obniżenia podatności na zjawiska chorobowe lub osłabić ich działanie.

 

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej

Wielowarstwowa struktura opieki zdrowotnej składa się z dziewięciu warstw ochronnych społeczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie szkodliwego wpływu zjawisk chorobowych oraz zmiana obecnego modelu leczenia. Łączy obszar medycyny naprawczej i obszar medycyny zapobiegawczej.

 

Dlaczego nowe technologie niszczą psychikę dzieci?

Nowoczesne technologie są dla ludzi, ale trzeba ich używać z rozwagą. Im nowocześniejsza technologia, tym wyżej odrywamy się od przyrody, a kiedy technologii zabraknie, tym boleśniej spadamy. Człowiek dorosły zdaje sobie z tego sprawę i odpowiednio się zabezpiecza, ale dziecko nie.

Czytaj więcej »

Czy naszym dzieciom grozi cyberprzestrzeń?

Wpadliśmy jako społeczeństwo w wir rewolucji informacyjnej. Komputery stały się dobrem powszechnym, jednak powoli przegrywają ze smartfonami...

Czytaj więcej »