Jakie korzyści odnosi farmaceuta w związku z uczestnictwem w OSOZ?

Poniżej zebrane zostały w sposób syntetyczny korzyści, jakie może odnieść właściciel oraz pracownik apteki w związku z uczestnictwem w projekcie. Wybierając każdą z nich można dowiedzieć się więcej o wybranym serwisie.

Ważna informacja: uczestnictwo w systemie OSOZ nie wiąże się z kosztami. Każdy zainteresowany uczestnictwem właściciel apteki może podłączyć się do systemu OSOZ.

Korzyści dla apteki związane z uczestnictwem OSOZ:

Korzyści OSOZ

- System Kontroli Recept

- Komunikaty GIF

- Elektroniczna Recepta

- System Kontroli Interakcji

- Dostęp do baz leków BLUR oraz BLOZ

- Wyszukiwarka aptek

- Leki on-line

- Powiadomienia SMS

- Analizator Refundacyjny

- Serwis Apteki