Jakie korzyści odnosi lekarz w związku z uczestnictwem w OSOZ?

Poniżej zostały zebrane w sposób syntetyczny korzyści, jakie może odnieść lekarz w związku z uczestnictwem w projekcie. Wybierając każdą z nich, można dowiedzieć się więcej o wybranym serwisie.

Ważna informacja: uczestnictwo w systemie OSOZ nie wiąże się dla lekarza z kosztami. Każdy zainteresowany uczestnictwem lekarz może podłączyć się do systemu OSOZ, bez względu na rodzaj oprogramowania, na jakim pracuje. System informatyczny musi jedynie posiadać dostęp do internetu oraz posiadać stworzony interfejs umożliwiający współpracę z OSOZ.

Korzyści dla lekarza związane z uczestnictwem w OSOZ:

Moje zdrowie

- Dostęp do pełnej historii zdrowia pacjenta poprzez Indywidualne Konto Zdrowotne

- System Kontroli Interakcji

- Komunikaty GIF

- Baza Leków Unikalnych i na Ratunek

- Baza Leków i środków Ochrony Zdrowia

- Recepta elektroniczna

- Usprawnienie pracy rejestracji

- Usprawnienie pracy lekarza

- Rejestracja on-line

- Powiadomienia SMS

- Serwis Lekarza