• Użytkownik: niezalogowany
 

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA - w poszukiwaniu dobrej zmiany

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o udział w przedsięwzięciu badawczym mającym na celu określenie kierunku zmian niezbędnych do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia. Badanie realizowane jest przez Katedrę Polityki Ochrony Zdrowia oraz Centrum Badań Strategii Ochrony Zdrowia i Polityki Zdrowotnej Szkoły Głównej Handlowej we współpracy  z Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Kijowie i służy promowaniu optymalnych rozwiązań w zakresie organizacji, funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia. Wypełnienie niniejszej ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wprowadzonych danych do celów badawczych z zachowaniem anonimowości. 
 
 

METRYCZKA

Proszę usupełnić wszystkie pola

1. Płeć

Kobieta
Mężczyzna

2. Wiek


3. Miejsce pochodzenia (zaznacz na suwaku odpowiednią wartość zgodnie z legendą):

Zasada: „20” –wieś; „40”- miasto do 20 tys.; 60”-miasto 20-100 tys.; „80” -miasto 100-150 tys.; „100”- miasto powyżej 500 tys. 

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

4. Jak Pan/i ocenia swoje warunki materialne?

Zasada: „0”-–zdecydowanie bardzo źle, „100”-zdecydowanie bardzo dobrze, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio źle, wartość większa od „50” –odpowiednio dobrze

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

5. Jak ocenia Pan/i swój stan zdrowia?

Zasada: „0” –zdecydowanie bardzo źle, „100”-zdecydowanie bardzo dobrze, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50”–odpowiednio źle, wartość większa od „50” –odpowiednio dobrze

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

6. Interesuje się informacjami na temat zmian zachodzących w ochronie zdrowia.

Zasada: „0” – całkowicie nie interesuję się „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio nie interesuję się, wartość większa od „50” – jestem odpowiednio zainteresowana, „100”-zdecydowanie interesuję się.

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

7. Jak często korzysta Pan/i z opieki zdrowotnej?

Zasada: „0” – wcale nie korzystam, „100”-zdecydowanie bardzo często. „50” –trudno stwierdzić, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio rzadko, wartość większa od „50”-odpowiednio często

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8. Z której formy opieki zdrowotnej korzysta Pan/i najczęściej?

Zasada: „0” –podstawowa opieka zdrowotna; „50”- ambulatoryjna opieka zdrowotna; „100”-szpitalnictwo

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

9. Z której formy opieki zdrowotnej korzysta Pan/i częściej?

Zasada:; „0”-publiczna; „100”-prywatna

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

POLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

1. Dobrze oceniam obecny system ochrony zdrowia w Polsce

Zasada: „0” – jestem całkowicie przeciw, nie zgadzam się, „100” – jestem całkowicie za, w pełni akceptuję, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” – jestem odpowiednio przeciw, wartość większa od „50” – jestem odpowiednio za 

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

2. Na efektywność ochrony zdrowia w Polsce w największym stopniu ma wpływ:

Zasada: „0” – jestem całkowicie przeciw, nie zgadzam się, „100” – jestem całkowicie za, w pełni akceptuję, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” – jestem odpowiednio przeciw, wartość większa od „50” – jestem odpowiednio za 

organizacja opieki zdrowotnej

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

finansowanie ochrony

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

liczba praktykujących lekarzy

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

kompetencje praktykujących lekarzy

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

infrastruktura szpitalna

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

urządzenia medyczne w diagnostyce i terapii

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

koszty leków

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

profilaktyka/edukacja zdrowotna

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

badania przesiewowe

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

3. W jakim stopniu Pan/i zgadza się z opiniami dotyczącymi publicznej ochrony:

Zasada: „0” – jestem całkowicie przeciw, nie zgadzam się, „100” – jestem całkowicie za, w pełni akceptuję, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” – jestem odpowiednio przeciw, wartość większa od „50” – jestem odpowiednio za.

pacjenci są traktowani z życzliwością i troską

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można się można dostać się bez problemu

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

łatwo uzyskać informację o dostępie do świadczeń

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

leczenie jest w pełni bezpłatne

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

warunki leczenia są dobre

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

lekarze bez problemu kierują do specjalisty jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

można liczyć na natychmiastową pomoc lekarską

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

wszyscy pacjenci są traktowani równo

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

4. Czy zgadza się Pan/Pani, że opieka zdrowotna w Polsce powinna być finansowana ze środków prywatnych?

Zasada: „0” – jestem całkowicie przeciw, nie zgadzam się, „100” – jestem całkowicie za, w pełni akceptuję, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” – jestem odpowiednio przeciw, wartość większa od „50” – jestem odpowiednio za

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

5. Jeśli z mieszanych, to jaki powinien być udział?

(w procentach)


6. Oceń, komu współczesny system ochrony zdrowia w Polsce służy najlepiej:

Zasada: „0” – zdecydowanie nie służy„100” –zdecydowanie służy, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” – odpowiednio nie służy, wartość większa od „50” –odpowiednio służy. 

pacjentom

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

lekarzom

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

pielęgniarkom

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

aptekarzom

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

producentom leków

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

urzędnikom podmiotów ochrony zdrowia

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

właścicielom prywatnych podmiotów med.

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

płatnikowi (NFZ)

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

7. Oceń, w jakim stopniu natychmiastowej poprawy w systemie opieki zdrowotnej wymaga:

Zasada: „0” – zdecydowanie nie wymaga „100” –zdecydowanie wymaga, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio nie wymaga, wartość większa od „50” –odpowiednio wymaga. 

jakość świadczeń zdrowotnych

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

dostępność świadczeń zdrowotnych

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zakres świadczeń finansowanych ze składek zdrowotnych

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

finansowanie świadczeń zdrowotnych

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

infrastruktura podmiotów leczniczych (budynek, wyposażenie)

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

wiedza, umiejętności i kompetencje personelu medycznego

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

8. Ile (jaką cześć) środków gromadzonych na opiekę zdrowotną należy przeznaczać na

proszę uzupełnić procentowo, zakładając, że suma ma stanowić 100%)


9. W jakim stopniu, aby poprawić wyniki leczenia, należy zwiększyć finansowanie na:

Zasada: „0” – zdecydowanie nie należy „100” –zdecydowanie należy, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio nie należy, wartość większa od „50” –odpowiednio należy.

podstawową opiekę zdrowotną

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

świadczenia wysokospecjalistyczne

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

leczenie szpitalne

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

świadczenia w ramach programów zdrowotnych

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

leczenie stomatologiczne

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

rehabilitację leczniczą

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

opiekę paliatywną i hospicyjną

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ratownictwo medyczne

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

lecznictwo uzdrowiskowe

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

10. Jakiej wysokości maksymalne zarobki miesięczne lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych uważa Pan/i za właściwe? (proszę wpisać proponowaną kwotę brutto w PLN)


11. Największy wpływ na zdrowie ma:

Zasada: „0” – zdecydowanie nie ma wpływu„100” –zdecydowanie ma wpływ, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio nie ma wpływu, wartość większa od „50” –odpowiednio ma wpływ. 

styl życia

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

środowisko życia

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

organizacja opieki zdrowotnej

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

kwota przeznaczana na zdrowie

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

12. Głównym powodem późnego rozpoznawania chorób jest:

Zasada: „0” – zdecydowanie nie jest„100” –zdecydowanie jest, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” – odpowiednio nie jest, wartość większa od „50” –odpowiednio jest. 

zbyt późne zgłoszenie się do lekarza podst. opieki zdrowotnej

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zbyt późne zgłoszenie się pacjenta do lekarza specjalisty

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zbyt długie kolejki do lekarzy specjalistów

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zbyt późne zgłoszenie się pacjenta do leczenia szpitalnego

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zbyt długie kolejki do leczenia szpitalnego

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zbyt słabo rozwinięta działalność profilaktyczna

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

nadmierna niechęć Polaków do korzystanie z badań profilakt.

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

niewystarczające środki przeznaczane na ochronę zdrowia

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

lekceważenie objawów choroby przez pacjentów samoleczenie (na podstawie info. z Internetu, telewizji, prasy)

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

nieprzychylny stosunek lekarzy do pacjentów

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zbyt późna diagnoza/podejrzenie diagnozy przez lekarza

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

trudny dostęp do badań diagnostycznych

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

długie oczekiwanie na wynik badania diagnostycznego

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

13. Jakość usług zdrowotnych świadczonych w Polsce oceniam:

Zasada: „0” – zdecydowanie bardzo źle „100” –zdecydowanie bardzo dobrze, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio źle, wartość większa od „50” –odpowiednio dobrze.

jakość świadczeń w placówkach publicznych opieki zdrowotnej

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

jakość świadczeń w placówkach prywatnych opieki zdrowotnej

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

14. Dostępność usług zdrowotnych świadczonych w Polsce oceniam:

Zasada: „0” – zdecydowanie bardzo źle„100” –zdecydowanie bardzo dobrze, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio źle, wartość większa od „50” –odpowiednio dobrze. 

dostępność w placówkach publicznych opieki zdrowotnej

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

dostępność w placówkach prywatnych opieki zdrowotnej

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

15. Czy zgadza się Pan/i aby kosztem jakości leczenia skrócić kolejki do lekarzy?

Zasada: „0” – zdecydowanie nie, „100” –zdecydowanie tak, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” – odpowiednio nie, wartość większa od „50” –odpowiednio tak.

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

16. Czy zgadza się Pan/i na dłuższe oczekiwanie w kolejce do lekarza celem uzyskania wyższej jakości leczenia?

Zasada: „0” – zdecydowanie nie, „100” –zdecydowanie tak, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” – odpowiednio nie, wartość większa od „50” –odpowiednio tak.

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

17. W jakim stopniu dyrektorzy szpitali i ordynatorzy oddziałów szpitalnych w swojej działalności zawodowej powinni kierować się według Pana/Pani:

Zasada: „0” – zdecydowanie nie powinni„100” –zdecydowanie powinni, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio nie powinni, wartość większa od „50” –odpowiednio powinni. 

interesem własnym, tym, co służy ich karierze

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

interesem ich środowiska zawodowego

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

interesem szpitala/instytucji/jednostki, w której pracują

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

interesem lokalnego środowiska

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

interesem ich obecnych i przyszłych pacjentów

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

18. W jakim stopniu lekarze podejmując decyzję o dawkowaniu pacjentom leków uśmierzających cierpienie powinni się:

Zasada: „0” – zdecydowanie nie powinni„100” –zdecydowanie powinni, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio nie powinni, wartość większa od „50” –odpowiednio powinni.

wskazaniami /zaleceniami lekarza/medycznymi przesłankami

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

kosztem leku (obciążającym szpital)

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

etyką humanitarną (wartościami humanitarnymi)

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

religią

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

empatią

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

możliwością refundowania przez NFZ

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zasadami i wewnętrznymi regulacjami szpitala

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

cierpieniem pacjenta (bólem)

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

19. W jakim stopniu według Pana/Pani, należałoby zmienić poniższe aspekty, aby system opieki zdrowotnej w Polsce był bardziej wydajny?

Zasada: „0” – zdecydowanie nie należy„100” –zdecydowanie należy, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio nie należy, wartość większa od „50” –odpowiednio należy.

system kształcenia personelu medycznego

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zasady finansowania świadczeń zdrowotnych

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

ograniczyć rolę państwa (partii rządzącej) w podejmowaniu decyzji w systemie

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

priorytety w ochronie zdrowia

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

rolę ubezpieczeń zdrowotnych

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zasady wolnorynkowe

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

zwiększyć rolę państwa (partii rządzącej) w podejmowaniu decyzji w systemie

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

20. Z jakich źródeł powinny być opłacane (finansowane) świadczenia zdrowotne?

(możliwość zaznaczenie max. 3 odpowiedzi w każdym zakresie)

podstawowa opieka zdrowotna

z własnych oszczędności pacjenta
przez państwo (z podatków)
z obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

ambulatoryjnej opieka specjalistyczna (w przychodniach, ambulatoriach, poradniach)

z własnych oszczędności pacjenta
przez państwo (z podatków)
z obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

lecznictwo uzdrowiskowe

z własnych oszczędności pacjenta
przez państwo (z podatków)
z obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

ratownictwo medyczne

z własnych oszczędności pacjenta
przez państwo (z podatków)
z obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

opieka paliatywna i hospicyjna

z własnych oszczędności pacjenta
przez państwo (z podatków)
z obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

rehabilitacja lecznicze

z własnych oszczędności pacjenta
przez państwo (z podatków)
z obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

leczenie stomatologiczne

z własnych oszczędności pacjenta
przez państwo (z podatków)
z obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

świadczenia w ramach programów zdrowotnych (profilaktyka)

z własnych oszczędności pacjenta
przez państwo (z podatków)
z obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

21. Który spośród pięciu głównych interesariuszy systemu ochrony zdrowia w Polsce powinien decydować/oceniać wpływ na ustalenia?

(proszę przypisać odpowiednio każdemu interesariuszowi wartość stosując skalę -3-zdecydowanie nie powinien mieć wpływu, -2 – nie powinien mieć wpływu, -1 – raczej nie powinien mieć wpływu, 0- nie powinien mieć wpływu, 1- raczej powinien mieć wpływ, 2- powinien mieć wpływ, 3 – zdecydowanie powinien mieć wpływ)

wysokości składki/podatku na ochronę zdrowia

władze państwowe(decydenci polityczni)
eksperci, naukowcy, specjaliści
lekarze(ich organizacje)
pacjenci(ich organizacje)
dyrektorzy (kadra zarządzająca)

priorytetów w ochronie zdrowia – tego co jest najważniejsze, najbardziej potrzebne, najbardziej pilne

władze państwowe(decydenci polityczni)
eksperci, naukowcy, specjaliści
lekarze(ich organizacje)
pacjenci(ich organizacje)
dyrektorzy (kadra zarządzająca)

podziału środków na profilaktykę, prewencję, medycynę naprawczą, rehabilitację, podstawową opiekę zdrowotną, ratownictwo medyczne,...

władze państwowe(decydenci polityczni)
eksperci, naukowcy, specjaliści
lekarze(ich organizacje)
pacjenci(ich organizacje)
dyrektorzy (kadra zarządzająca)

22. W jakim stopniu Pan/i zgadza się ze stwierdzeniem, że wszyscy pacjenci powinni partycypować w kosztach świadczeń zdrowotnych płacąc za każdą wizytę u lekarza?

Zasada: „0” – zdecydowanie nie powinni„100” –zdecydowanie powinni, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio nie powinni, wartość większa od „50” –odpowiednio powinni.

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

23. W jakim stopniu Pan/i zgadza się, aby wykupić prywatne, komercyjne dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne podnoszące standard leczenia (np. lepsze leki, dodatkowe znieczulenie) i/lub pozwalające na włączenie do terapii nowoczesnych suplementarnych procedur medycznych, które – ze względu na koszty – nie są refundowane z NFZ?

Zasada: „0” – zdecydowanie nie zgadzam sie„100” –zdecydowanie zgadzam się, „50” – nie mam zdania, wartość mniejsza od „50” –odpowiednio nie zgadzam się, wartość większa od „50” –odpowiednio zgadzam się. 

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100