• Użytkownik: niezalogowany
 

ANKIETA DLA OSOZ

Szanowny użytkowniku

Odpowiedz na pytania ustawiając odpowiednio suwak widoczny pod pytaniem.

Zasada: „0” – jestem całkowicie przeciw, nie zgadzam się, „100” – jestem całkowicie za, w pełni akceptuję, 50 – nie mam własnego zdania, jest mi obojętne, wartość mniejsza od 50 – jestem odpowiednio przeciw, wartość większa od 50 – jestem odpowiednio za.

1. Idea OSOZ podoba mi się, będę chciał korzystać z serwisów OSOZ.

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

2. Wierszowa forma objaśniania idei OSOZ podoba mi się.

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

3. Czekam na kolejne wierszowane opisy objaśniające budowę i ważniejsze zadania OSOZ.

Wpisz liczbę [0-100] we wskazanym polu

lub ustaw suwak na właściwym miejscu

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100