• Benutzer: Nicht eingeloggt
 

ANKIETA DLA OSOZ

Szanowny użytkowniku

Odpowiedz na pytania ustawiając odpowiednio suwak widoczny pod pytaniem.

Zasada: „0” – jestem całkowicie przeciw, nie zgadzam się, „100” – jestem całkowicie za, w pełni akceptuję, 50 – nie mam własnego zdania, jest mi obojętne, wartość mniejsza od 50 – jestem odpowiednio przeciw, wartość większa od 50 – jestem odpowiednio za.

1. Idea OSOZ podoba mi się, będę chciał korzystać z serwisów OSOZ.

Tragen Sie die Zahl [0-100] im angezeigten Feld ein

oder stellen Sie den Schieber an die richtige Stelle.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

2. Wierszowa forma objaśniania idei OSOZ podoba mi się.

Tragen Sie die Zahl [0-100] im angezeigten Feld ein

oder stellen Sie den Schieber an die richtige Stelle.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

3. Czekam na kolejne wierszowane opisy objaśniające budowę i ważniejsze zadania OSOZ.

Tragen Sie die Zahl [0-100] im angezeigten Feld ein

oder stellen Sie den Schieber an die richtige Stelle.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100